“อดีตบิ๊กข่าวกรอง” ซัด “ปิยบุตร” ตอบให้ ทำไมพระมหากษัตริย์ไม่ต้องกล่าวปฏิญาณก่อนรับตำแหน่ง

3232

หลังจากที่นายปิยบุตร แสงกนนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโพสต์และข้อความต่าง ๆ ในเฟซบุ๊ก ถึงการพาดพิงสถาบันฯ และมีเป้าหมายในปีนี้ ที่ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ยังได้ พูดถึง “การปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและตำแหน่งกษัตริย์ เหตุใดประมุขของรัฐในแทบทุกประเทศต้องมีการปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง ข้อความและเนื้อหาของถ้อยคำปฎิญาณตนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และต้องปฏิญาณเพื่อแสดงสัญลักษณ์ใด?”


ต่อมาทางด้านนายบุญเกื้อ ปุสสเทโว อตีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้อธิบายว่า การปฏิญาณตนนั้นก็คือการให้คำมั่นตามแบบพิธี ในวันพระราชพิธีขึ้นครองราชสมบัตินั้นก็จะทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในวันนั้น ซึ่งนั่นก็คือคำปฏิญาณหรือคำสัตยาธิษฐานของกษัตริย์ที่มีต่อประชาชน

โดยรัชกาลที่ 10 ได้กล่าวว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ”

ราชประเพณีของเรามีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ คงไม่ต้องถึงขนาดยกมือขึ้นแล้วต้องกล่าวคำพูดให้เหมือนกันกับประธานาธิบดี

ล่าสุดนายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงนายปิยบุตร พร้อมบอกว่า ” วอนหาเรื่อง ” โดยมีเนื้อหาดังนี้

คนบางคนเกิดบนแผ่นดินไทย ได้มีโอกาสเรียนเมืองนอก มีปริญญาติดข้างฝา แต่สมองจำแต่ขี้ปากของฝรั่งต่างชาติมาพ่น นึกว่าเท่เสีย​เต็มประดา​ พูดอะไรแต่ละที มันถึงได้เสร่อ

ตั้งคำถามมาได้ ทำไมพระมหากษัตริย์ไม่ต้องกล่าวปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง​ จะบอกให้ไม่มีพระมหากษัตริย์ของประเทศใดในโลกต้องกล่าวปฏิญาณ

แผ่นดิน​นี้​ ก่อตั้ง​ ปกปักษ์รักษาและพัฒนามาจากราชวงศ์จักรี หากไม่ใช่พระมหากษัตริย์ที่เสียสละ ป่านนี้​ อาจไม่มีชื่อประเทศไทย​

แผ่นดินไทยอาจจะถูกนักล่าอาณานิคมฉีกเฉือนแบ่งแยกดินแดนไทยไปจนนึกภาพไม่ออกว่า ดินแดนที่ชื่อว่า ประเทศไทยจะเหลืออยู่เท่าใด

พระมหากษัตริย์ทรงดำรงและตั้งอยู่ก่อนที่จะมีรัฐสภา พระมหากษัตริย์มาจากการสืบสันตติวงศ์​ ไม่ใช่นักการเมือง ไม่ใช่ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง มีแต่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระประมุข ว่าจะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต​ พระมหากษัตริย์ไม่ได้มีที่มาเหมือนนักการเมือง​ พระองค์อยู่ในตำแหน่งอันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชน

พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง แม้แต่พระราชอำนาจในการยับยั้งร่างกฎหมายก็ยังไม่ใช่พระราชอำนาจเด็ดขาด หากสภาผู้แทนฯยืนยันก็สามารถประกาศใช้ได้เลย​

อย่าพยายามพูดด้อยค่า หรือบ่อนแซะสถาบันฯให้มากนัก จะอยู่นิ่ง ๆ เงียบ ๆ หุบปากบ้างจะได้มั้ย เข้าใจไหม

ที่มาเฟซบุ๊ก : Nantiwat Samart