“ปิยบุตร” หน้าแหก “บุญเกื้อ” เบิกเนตร พระเจ้าอยู่หัวให้คำมั่นวันขึ้นครองราชย์ คือการปฏิญาณตน

3579

จากกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้เผยแพร่บทความต่างๆที่พาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ผ่านทางเฟซบุ๊ก

และยังมีหลายๆบทความหรือประเด็นที่นายปิยบุตรเผยแพร่ มีการบิดเบือนรวมถึงให้ข้อมูลเพียงครึ่งเดียว อันนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความขัดแย้งในสังคม

โดยเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 63 นายปิยบุตร ได้โพสต์ข้อความ พาดพิงถึงการปฏิญาณตนของพระมหากษัตริย์ พร้อมแนบคลิปวิดีโอที่ตนได้พูดถึงกรณีดังกล่าว โดยข้อความระบุว่า

“การปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและตำแหน่งกษัตริย์
เหตุใดประมุขของรัฐในแทบทุกประเทศต้องมีการปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง? ข้อความและเนื้อหาของถ้อยคำปฎิญาณตนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? และต้องปฏิญาณเพื่อแสดงสัญลักษณ์ใด?
หลายประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ต้องปฎิญาณตนต่อหน้ารัฐสภาหรือในที่สาธารณะ ประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขก็ต้องปฎิญาณตน
แต่ในประเทศไทยผู้เข้ารับตำแหน่งต่างๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือตำแหน่งที่ต้องใช้อำนาจรัฐก็ล้วนต้องทำการปฏิญาณตน แต่มีตำแหน่งเดียวที่ไม่ได้กำหนดไว้!”

ล่าสุด นายบุญเกื้อ ปุสสเทโว อตีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า
“นายปิยบุตร กำลังตั้งหน้าปั่นกระแสว่าพระมหากษัตริย์ ไทย ควรต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งทำนองเดียวกับการทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดี ประหนึ่งว่ากษัตริย์ไทยมิได้มีการตั้งสัตยาธิษฐานหรือปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่พระมหากษัตริย์ต่อประชาชนไว้เลย
การปฏิญาณตนนั้นก็คือการให้คำมั่นตามแบบพิธี ในวันพระราชพิธีขึ้นครองราชสมบัตินั้นก็จะทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในวันนั้น ซึ่งนั่นก็คือคำปฏิญาณหรือคำสัตยาธิษฐานของกษัตริย์ที่มีต่อประชาชนนั่นเอง เช่น
รัชกาลที่ 1 มีว่า ” ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี”
รัชกาลที่ 9 มีว่า ” เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
รัชกาลที่10 มีว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ”
ราชประเพณีของเรามีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ คงไม่ต้องถึงขนาดยกมือขึ้นแล้วต้องกล่าวคำพูดให้เหมือนกันกับประธานาธิบดีเขาดอกนะอาจารย์ป็อก
…อีกทั้งกษัตริย์ไทยก็คือพ่อของแผ่นดิน จึงไม่จำจะต้องมาปฏิญาณตนแสดงความเป็นพ่อกับลูกๆอีก ถ้าต้องการเช่นนั้นก็ควรจะให้พ่อของอาจารย์ได้ทำเป็นตัวอย่าง มาสาบานตนกับอาจารย์ปิยบุตรก่อนจะอ้างตัวว่าเป็นพ่อโดยชอบธรรมก่อนสิครับ จบ/สวัสดี
บุญเกื้อ ปุสสเทโว
#คณะก้าวหน้า”

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ข้อความ