อัดฉีด 2.24 หมื่นล้านบาท กระตุ้นคนไทยเที่ยวไทย ไป“เที่ยวปันสุข”กัน

2648

ไฟเขียว 3 แพคเกจกระตุ้นท่องเที่ยว ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวหลังคลายล็อคดาวน์ ทุ่ม 2.24 หมื่นล้าน คลอด 3 แพคเกจ ชวนคนไทยเที่ยวไทย โปรโมชั่นลดค่าห้องพัก ค่าเดินทาง ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 16 มิย. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย “เที่ยวปันสุข” ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการคลังได้นำเสนอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้คนไทยเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

ขณะที่โครงการ Travel Bubbleหรือการจับคู่ประเทศเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศ ที่สามารถจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีเท่า ๆ กันยังไม่ได้นำเสนอครม.ครั้งนี้เนื่องจากต้องพิจารณารายละเอียดอีกหลายส่วน โดยเฉพาะประเทศที่เข้ามาจับคู่อย่างจีนหรือสิงคโปร์ ซึ่งต้องหาแนวทางที่เหมาะสมทั้งภาคเศรษฐกิจ สิ่งสำคัญคือด้านการสาธารณสุข ที่จะต้องให้ความมั่นใจความปลอดภัยที่สุดเป็นลำดับเเรก

มาตรการเที่ยวปันสุขไทยเที่ยวไทยที่ครม.เห็นชอบ ประกอบด้วย 3 แพ็คเกจ ได้แก่
“กําลังใจ” เป็นแพ็คเกจที่รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน ให้เดินทางโดยการใช้บริการกับบริษัทนําเที่ยว ซึ่งรัฐจะสนับสนุนงบประมาณเดินทาง ไม่เกินคนละ 2,000 บาท สําหรับการเดินทางที่ไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน

“เราไปเที่ยวกัน” เป็นแพ็คเกจที่รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก ในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) จํานวน 5 ล้านคืน ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ และ ททท. จะแจ้งรายชื่อแก่ธนาคารกรุงไทยฯ จํานวน 600บาท ต่อห้องต่อคืน โดยจะต้องมีที่ตั้งอยู่ ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก

“เที่ยวปันสุข” เป็นแพ็คเกจที่รัฐบาลสนับสนุนการเดินทางของ ประชาชน จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน โดยการจําหน่ายบัตรโดยสารของผู้ประกอบการขนส่ง ด้านการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม ได้แก่ สายการบินในประเทศไทย รถขนส่งไม่ประจําทางข้ามจังหวัด และรถเช่า ในอัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท พร้อมจ่ายอี-วอลเชอร์ ผ่านแอปเป๋าตัง จำนวน 600 บาทต่อคืน(สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) เพื่อนำไปใช้เป็นค่าอาหาร ค่าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว

…………………………………………………

Cr: ภาพการบินไทย