ดร.นิว ชำแหละความจริงอีก บทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบอบปชต. ที่คณะราษฎร 2475 ไม่เคยให้มีมาตั้งแต่ต้น แก๊ง 3 นิ้วหลงอวย ความคิดสกปรกพอกัน

1820

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาระบุถึง บทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ที่คณะราษฎรไม่เคยให้พระมหากษัตริย์ไทยมีมาตั้งแต่ต้น

โดยใจความสำคัญได้เล่าว่า “ประเทศนอร์เวย์ที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นประชาธิปไตยเป็นอันดับหนึ่งของโลก ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการมีบทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย”

ทุกสัปดาห์นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการทำงาน และรับฟังคำปรึกษาแนะนำจากพระมหากษัตริย์นอร์เวย์ ตลอดจนการออกกฎหมายและการตัดสินใจใด ๆในที่ประชุมแห่งนี้ จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากพระมหากษัตริย์และการลงนามร่วมจากนายกรัฐมนตรี โดยมีองค์รัชทายาทเป็นผู้สังเกตการณ์ และจัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น. ณ พระบรมมหาราชวัง

แม้พระมหากษัตริย์ได้สละพระราชอำนาจส่วนใหญ่ที่มีมาแต่เดิมให้ประชาชนปกครองร่วมกัน แต่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยยังทรงไว้ซึ่งบทบาทสำคัญของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐ ตลอดจนพระราชอำนาจในการตรวจทานและถ่วงดุลการใช้อำนาจอธิปไตยในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาณาประชาราษฎร

กว่า 88 ปีที่ประเทศไทยต้องตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ของเผด็จการหลากหลายรูปแบบและความแตกแยก เป็นเพราะคณะราษฎรไม่ได้สร้างระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง แต่กลับสร้างลัทธิรัฐธรรมนูญหลอกลวงประชาชน ไม่ได้ทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชน อีกทั้งยังอยู่เบื้องหลังการลิดรอนบทบาทและพระราชอำนาจอันพึงมีของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยไปเสียทั้งหมด


ประชาธิปไตยที่แท้จริงจะสามารถสร้างได้ก็ต่อเมื่อฟื้นฟูบทบาทและพระราชอำนาจอันพึงมีของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาเป็นกำลังของประชาชนในการสร้างประชาธิปไตยเฉกเช่นในอดีต ที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้วางรากฐานของชาติและระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่การบ่อนทำลายความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบิดเบือนให้ร้ายทั้งบนดินและใต้ดินอย่างสกปรก

นอกจากนี้ดร. นิว ยังได้วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ ที่กลุ่มราษฎร นำโดยนายภาณุพงศ์ จอดนอก หรือไมค์ ระยอง พร้อมประชาชนส่วนหนึ่งได้เดินทางมายื่นหนังสือหน้ากระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในระหว่างการชุมนุมได้มีผู้หญิงสูงอายุรายหนึ่ง ไปนั่งที่หน้าประตูกระทรวงการคลัง ถลกกางเกงออกแล้วถ่ายปัสาวะที่หน้าประตูด้วย

โดยดร. นิว ได้โพสต์ข้อความว่า “สายธารประวัติศาสตร์ของภารกิจ 2475 โดยคณะราดได้ปรากฏสู่สายตาของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ #ให้มันจบที่รุ่นเรา”

ที่มาเฟซบุ๊ก : Suphanat Aphinyan