น้องพลัมตอบเองปมสส.ก้าวไกลได้รับเครื่องราชย์ ต้องกรอกแบบฟอร์ขอพระราชทาน

5528

จากที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 จำนวน 31,268 คน

ต่อมาเฟซบุ๊กเพจ “ซึ่งต้องพิสูจน์” ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุเนื้อหาจากการตรวจสอบรายชื่อหลังมีการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วโดยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา

ทั้งนี้จากการตรวจสอบต่อไปก็ยังพบข้อความที่น่าสนใจอย่างน่าตั้งข้อสังเกตสำหรับรายชื่อเพราะมีบรรดาส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลเป็นจำนวนหลายคนดังนี้

ส.ส. ก้าวไกลอย่างน้อย 25 คน ในฐานะ ส.ส. 22 คน คือ 1. นายขวัญเลิศ พานิชมาท 2. นายคารม พลพรกลาง 3. นายจรัส คุ้มไข่น้ำ 4. นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ 5. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ 6. พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ 7. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 8. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ 9. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม 10. นายทองแดง เบ็ญจะปัก

  1. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร 12. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 13. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 14. นายวรภพ วิริยะโรจน์ 15. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 16. นายวุฒินันท์ บุญชู 17. นายศักดินัย นุ่มหนู 18. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล 19. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ 20. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ 21. นางสาวเบญจา แสงจันทร์ 22. นางสาววรรณวิภา ไม้สน

นอกจากนี้ยังพบในฐานะประธานกรรมาธิการ 3 คน 1. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา 2. นายสุเทพ อู่อ้น 3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุลและยังมีอดีต ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ อีก 7 คน ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย คือ 1. นายชำนาญ จันทร์เรือง สำหรับ ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 1. นายไกลก้อง ไวทยาการ 2. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ 3. นายนิรามาน สุไลมาน 4. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 5. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ 6. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน

ล่าสุดวันนี้ 23 มกราคม 2564  น.ส.จุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์ หรือ น้องพลัม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว ซึ่งน้องพลัมเองก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ด้วยว่า

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓  จำนวน ๓๑,๒๖๘

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/B/E001_1/2.PDF

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 2 “ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย”

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์

อย่างไรก็ตามหลังจากการโพสต์ข้อความดังกล่าวของ น้องพลัม จุฑาฑัตต ได้เผยแพร่ออกไปก็ปรากฏว่า มีคนเข้าไปร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก และพบว่ามีบางข้อความที่สงสัยถึงการจะได้รับพระราชทานว่ามีขั้นตอนอย่างไร ทำให้ เจ้าตัวคือน้องพลัม ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยตนเอง  อาทิ

แอบงงบางพวกไม่ชอบแต่ได้รับ ตกลงเขาได้ทำเรื่องขอ หรือว่า ท่านประธานชวนเสนอ ข่าวหลายแง่เหลือเกินไม่รู้จะเชื่อใคร

พลัม – จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas

ต้องกรอกแบบฟอร์มของ ส.ส. เพื่อขอรับพระราชทานค่ะ

ขอบคุณมากจ้า ได้ความรู้ใหม่ สาธุ