สถานการณ์จำเป็น “วิษณุ” แจงอนุมัติงบ 300 ล้านบาทกองทุนสื่อฯให้ทุนทำหนังรักชาติ โต้ดราม่าผลาญงบ

2187

จากกรณีเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท

โดยรายละเอียดของการจัดสรรทุน ประกอบด้วย 1.โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้านบาท กลุ่มผู้สูงอายุ 20 ล้านบาท กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 20 ล้านบาท กลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้านบาท

ดร.ธนกร กล่าวอีกว่า 2.โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท ซึ่งกำหนดให้เป็นโครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ 30 ล้านบาท โครงการหรือกิจกรรมขนาดกลาง จำนวน 100 ล้านบาท แบ่งตามประเด็นดังนี้ การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และโครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็ก วงเงิน 50 ล้านบาท

ในประเด็น การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี และโทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์ 3.โครงการประเภทความร่วมมือ วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท กำหนดให้มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13)

“กองทุนจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจรับทราบรายละเอียดการเปิดขอรับทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกช่องทาง โดยภายในสัปดาห์หน้า จะเริ่มเปิดระบบให้ยื่นคำขอเป็นวันแรก ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ในเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ดร.ธนกร กล่าว

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีกระแสวิจารณ์การอนุมัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งบประมาณ 300 ล้านบาท ถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าเกี่ยวกับงบประมาณดังกล่าว ซึ่งหลายคนมองว่า งบฯ 300 ล้านบาท นำไปพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ หรืออาจจะนำไปซื้อวัคซีน-19 ว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณมา 300 ล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้มีความจำเป็นและหากใช้ไม่ครบหรือไม่หมดก็ไม่เป็นไร แต่เงินดังกล่าวหากไม่ใช้อาจจะมีปัญหาเพราะไม่ได้เป็นงบประมาณแผ่นดินแต่เป็นเงินกองทุนภาษีบาป(sin tax) หรือเป็นเงินที่ กสทช.จัดสรรมาให้ หากไม่นำไปใช้ก็ต้องส่งกลับคืนไป ซึ่งงบประมาณ 300 ล้านบาท ได้ถูกนำมาแบ่งเป็นโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และคนพิการ แม้กระทั่งทำหนังเกี่ยวกับโควิด-19 ก็ได้ซึ่งก็อยากให้ทำ

เมื่อถามว่า มีการมองว่าในสถานการณ์ช่วงนี้ทำไมถึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก นายวิษณุ กล่าวว่า ยิ่งในช่วงสถานการ์แบบนี้ยิ่งจำเป็นต้องผลิตสื่อมาช่วย อย่างเช่น การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เราอยากให้ทำหนังพวกนี้ออกมา โดยใช้เด็ก ใช้คนแก่ และคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สังคมให้ความห่วงใย และตนยังได้ให้นโยบายไปว่าในช่วงที่วัคซีนโควิด-19 ที่กำลังจะเข้ามาก็จะมีคนกล้าฉีดกับคนไม่กล้าฉีด จึงต้องมีหนังพวกนี้ออกมาช่วยรณรงค์