เปิดแล้วต้องตะลึง 1 ใน 2 ส.ส.เพื่อไทยถอนชื่อถอดสิระ พบเป็นภรรยาแกนนำแดงอุดรฯ

4676

จากกรณีวันที่ 7 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายสิระ เจนจาคะ (ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่ กรณีถูกกล่าวหาว่าเคยต้องโทษจำคุก 4 เดือนตามคำพิพากษามาแล้วเมื่อปี 2538

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน 50 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่ กรณีนายสิระเคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวัน ฐานกระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง กำหนดจำนวน ส.ส.ที่มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.สิ้นสุดลงไว้ว่า ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ขณะยื่นคำร้องและคำร้องเพิ่มเติมนั้น สภาผู้แทนราษฎรมี ส.ส.จำนวน 487 คน

และต่อมาประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องเพิ่มเติมลงวันที่ 29 ธ.ค. 63 แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ามี ส.ส.จำนวน 2 คน คือ นางอนุรักษ์ บุญศล และนางอาภรณ์ สาราคำ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ขอถอนชื่อออกจากการเข้าชื่อเสนอคำร้อง ฉบับลงวันที่ 28 ธ.ค. 63 มีผลให้จำนวน ส.ส.ที่เข้าชื่อเหลือเพียง 48 คน ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่งบัญญัติ ทำให้คำร้องนี้ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ส.ส.50 คนผู้เข้าชื่อเสนอคำร้องเห็นว่าผลคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ทำให้นายสิระเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรมนูญ มาตรา 98 (10) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และขอให้มีคำสั่งให้นายสิระหยุดปฏิบัติหน้าที่ ต่อมานางอนุรักษ์ บุญศล และนางอาภรณ์ สาราคำ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 29 ธ.ค. 2563 ขอถอนชื่อออกจากผู้เข้าชื่อเสนอคำร้องกรณีดังกล่าว และขอให้รับหนังสือขอถอนชื่อดังกล่าวไว้สำหรับประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง คำร้องเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าการยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง กำหนดจำนวน ส.ส.ที่มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.สิ้นสุดลงไว้ว่า ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าขณะยื่นคำร้องและคำร้องเพิ่มเติมนั้น สภาผู้แทนราษฎรมี ส.ส.จำนวน 487 คน

และต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องเพิ่มเติม แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ามี ส.ส.จำนวน 2 คน ขอถอนชื่อออกจากการเข้าชื่อเสนอคำร้อง ฉบับลงวันที่ 28 ธ.ค. 2563 มีผลให้จำนวน ส.ส.ที่เข้าชื่อเหลือเพียง 48 คน ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่งบัญญัติ ดังนั้น คำร้องนี้ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เมื่อได้เห็นข่าวดังกล่าวก็เกิดอาการงุนงงปรี๊ดแตก จึงได้มีการแชร์ข่าวดังกล่าว พร้อมทวีตข้อความบนทวติเตอร์ชื่อ “อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล @AmaratJeab” ว่า 2 ส.ส.เพื่อไทยถอนชื่อถอดถอนสิระ ทำให้รายชื่อไม่ครบ ศาลรธน.จึงไม่รับวินิจฉัยกรณีคุณสิระเคยติดคุก ส.ส.ฝ่ายค้านจะรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นใหม่

ทั้งนี้ บนเฟซบุ๊ก “Atukkit Sawangsuk” ของนายอธึกกิต แสวงสุข ยังได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า หนึ่ง สำนักงานเลขาธิการสภาเล่นเล่ห์ สอง ส.ส.เพื่อไทยถอนชื่อ 12 คน (ไม่ใช่แค่ 2) งูเต็มพรรค?

“ส.ส.จากพรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมลงชื่อในคำร้องดังกล่าวรวม 62 คน ต่อมาส.ส.จากพรรคเพื่อไทย(พท.) ขอถอนรายชื่อ 10 คน ทำให้เหลือรายชื่อ 52 คน และต่อมานายชวน ได้วินิจฉัยว่ามีลายเซ็นของส.ส. 2 คน มีปัญหาไม่ตรงกับลายมือชื่อจะต้องให้มีการลงรายชื่อใหม่ และได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ต่อมามีส.ส.จากพรรคพท.อีก 2 คนขอถอนชื่อจากคำร้อง ทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ จึงได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งในวันที่ 29 ธันวาคม 2569 โดยไม่ได้แจ้งเรื่องต่อพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เจ้าของคำร้องดังกล่าวแต่อย่างใด แม้จะมีส.ส.จากพรรคก้าวไกล(ก.ก.) อีก 6 คน ร่วมลงชื่อในภายหลังเพื่อไม่ให้คำร้องดังกล่าวมีปัญหาก่อนส่งศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา”

อย่างไรก็ตาม สำหรับ 1 ใน ส.ส.จำนวน 2 คน คือ นางอาภรณ์ สาราคำ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ขอถอนชื่อออกจากการเข้าชื่อเสนอคำร้อง โดยนางอาภรณ์ คือภรรยาของนายขวัญชัย สาราคำ หรือที่รู้จักกันในนาม ขวัญชัย ไพรพนา เป็นประธานชมรมคนรักอุดร และหนึ่งในแนวร่วมคนสำคัญของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือคนเสื้อแดง มีบทบาทปกป้องรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร