หมอทวีศิลป์ เตือนคนป่วยโควิด เจอไม่โหลดแอพหมอชนะ มีความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พร้อมยกระดับ 4 ข้อ ควบคุมโควิด

2099

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2564 ระบุว่า ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ เพิ่มอีก 305 ราย

ในประเทศ 193 ราย เป็นแรงงานข้ามชาติ 109 ราย สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 3 ราย ได้แก่ รัสเซีย ตุรกี เมียนมา อย่างละ 1 ราย

โดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 9,636 ราย

หายป่วยแล้ว 4,521 ราย

เสียชีวิตสะสม 67 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย)

ทั้งนี้ข้อมูลผู้เสียชีวิตเบื้องต้น เป็นเพศชาย อายุ 88 ปี ที่ติดเชื้อมาจากลูกชาย ที่เดินทางกลับจากการเล่นพนันที่บ่อน จังหวัดระยอง

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า นายกฯ ได้ลงนามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 17 เมื่อวันที่ (6 ม.ค.) โดย มี 3 ข้อ ได้แก่ ยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และปราบปราม ลงโทษผู้กระทำความผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค


โดยการยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ซึ่งต้องรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ล้างมือ ตรวจอุณหภูมิร่างกาย ติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่กำหนด ตลอดจนยอมรับการกักกันตนเอง ตามระยะเวลาและในสถานที่ที่กำหนด หากอยู่ในข่ายที่ต้องรับการกักกัน ประชาชนจะต้องติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น หมอชนะ ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ หากตรวจสอบแล้ว ไม่พบแอปพลิเคชั่น จะถือว่ามีความผิดด้วย ถ้าป่วยแล้วมีไทยชนะถือว่าไม่มีความผิด แต่ถ้าไม่มีถือว่ามีความผิดตามพรก.ฉุกเฉิน

ส่วนเรื่องเอกสารรับรองนั้น 5 จังหวัด สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องมีการของเอกสารรับรอง ส่วนจังหวัดที่เหลือไม่ต้อง

ขณะที่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราว ๆ ออกไป อย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการระงับยับยั้ง

มีสาระสำคัญ 4 ข้อ ประกอบด้วย

1. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอชนะ ควบคู่การใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

2. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะของประชาชนเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เพื่อสกัดคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่ โดยบุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลคววามจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่

3. ปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดเด็ดขาด จัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่อนพนันในพื้นที่อันเป็นต้นตอของการระบาด

4. โทษของผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้จงใจปกปิดข้อมูลเดินทาง ถือว่ามีความผิดด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามทันทีที่มีคำสั่งให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทาง ภายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน 5 จังหวัดนั้น พบว่าบรรยากาศที่ว่าการอำเภอในจังหวัดระยอง และชลบุรี ได้มีชาวบ้าน บรรดาพ่อค้า แม่ค้าเดินทางมายื่นเรื่องขอเอกสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังมีความชุลมุนไม่น้อย โดยหลายเสียงต่างลงความเห็นว่า ควรจะมีการเปิดให้ขอเอกสารรับรองแบบออนไลน์ ไม่เช่นนั้นคนจำนวนมากต้องมารวมตัวกัน อาจจะยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19