ดร.นิว จี้ จุฬาฯ ต้องรับผิดชอบ วิทยานิพนธ์ล้มเจ้า ลั่น จะเลือกรักษาอะไรไว้ “ณัฐพล ใจจริง” กับ “เกียรติภูมิของจุฬาฯ” !?!

2997

ดร.นิว จี้ จุฬาฯ ต้องรับผิดชอบ วิทยานิพนธ์ล้มเจ้า บิดเบือนข้อมูลโจมตีสถาบัน ลั่น จะเลือกรักษาอะไรไว้ ระหว่าง “ณัฐพล ใจจริง” หรือ “เกียรติภูมิของจุฬาฯ” ?!!

จากกรณีที่นายณัฐพล ใจจริง ได้มีการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา [พ.ศ.2491-2500] ต่อมาทางด้าน ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนึ่งในคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่าข้อมูลในวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว เป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาเอง ไม่มีแหล่งอ้างอิง

นายณัฐพล ใจจริง ได้ทำหนังสือชี้แจงยอมรับข้อผิดพลาดและอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ เสนอขอแก้ใหม่ตัดประเด็นการเป็นประธานการประชุมออกไป แต่ผิดอย่างไรก็ไม่กระทบใจความหลักของทั้งเล่มแต่อย่างใด ทางคณะรัฐศาสตร์ได้หารือกันว่า ให้งดเผยแพร่และอ้างอิง ถ้าจะเผยแพร่ตีพิมพ์จะต้องขออนุญาตบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ซึ่งต่อมา สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าว ว่าหนังสือ นั้นได้ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร้องของวิทยานิพนธ์ การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งติงกลับว่า ไชยันต์นั้นมโน จากนั้น ได้มีการตรวจสอบวิทยานิพนธ์กับหนังสือเล่มดังกล่าว พบว่า ในหนังสือและวิทยานิพนธ์ มีเนื้อหาเดียวกัน​แต่คนละสำนวน​ คนละข้อความ​ แต่หากปรากฏข้อความ​ สำนวน​ ในหนังสือ(ที่อ้างว่าแก้ไขแล้ว)​ แบบที่ยกออกมาจากตัวเล่มวิทยานิพนธ์​ที่ถูกระงับเผยแพร่

ซึ่งในเนื้อหาได้มีการพูดถึง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งในขณะนั้นคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร โดยจงใจให้กรมพระยาชัยนาทนเรนทรฯ สวมบทเป็นผู้ร้าย หรือเขาจงใจให้ร้ายในหลวงร.9 ว่าทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย โดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสั่งการให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เข้าแทรกแซงการเมือง ตามกลยุทธ์ล้มเจ้า เพื่อหาเหตุล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ทางด้าน ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า (NIDA) ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวว่า สมควรที่คุณหญิงปรียนันทนา รังสิต และพระทายาทในราชสกุลรังสิต จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับ ณัฐพล ใจจริง ให้ถึงที่สุด โดยให้เหตุผลว่า ไม่ใช่เพื่อปกป้องบรรพบุรุษของราชสกุลรังสิตแต่อย่างเดียว แต่ต้องทำเพื่อปกป้องพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วย ด้วยเหตุที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรเป็นพระเชษฐา (พี่ชาย) ที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเคารพรักยิ่ง ด้วยเหตุที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรเป็นพระราชปิตุลา (ลุง) ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเคารพรักและไว้วางพระทัยเป็นที่ยิ่ง

ล่าสุดทางด้าน ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบกับวิทยานิพนธ์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ พร้อมกับตั้งคำถามว่า ปล่อยผ่านมาได้อย่าไร โดยระบุข้อความว่า

เกียรติภูมิจุฬาฯอยู่ตรงไหน?
“ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม”
…หรือ…
“ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การปล่อยคนบิดเบือน ใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความแตกแยกสู่สังคม”
…กันแน่?
พร้อมกับระบุข้อความว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเลือกรักษาอะไรไว้ ระหว่าง “ณัฐพล ใจจริง” หรือ “เกียรติภูมิของจุฬาฯ” ?