ไทม์ไลน์ วัคซีนโควิด 63 ล้านโดส ทยอยเข้าไทย 3 ล็อต เช็กเลยใครได้รับสิทธิ์บ้าง

1490

วันนี้ 5 ม.ค. 63 มีรายงาน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.รับทราบการจัดหาวัคซีนโควิด-19เพิ่มเติมในกรณีเร่งด่วน

ซึ่งมีการพูดคุยกับ บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) เพื่อจัดหาวัคซีนจำนวน 2 ล้านโดส โดยวัคซีนที่จะได้รับอนุญาติเข้ามาใช้กับประชาชนคนไทย จะต้องขึ้นทะเบียนกับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ประเทศจีน

ครม.แต่งตั้ง 'อนุชา บูรพชัยศรี' เป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่แทน 'นฤมล' : อินโฟเควสท์

และเมื่อผ่านจากประเทศจีนแล้ว จะต้องนำมาให้อย.ของประเทศไทยอนุมัติเพิ่มเติมด้วย ซึ่งองค์การเภสัชกรรมจะเป็นผู้ดำเนินการ และกรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดซื้อและกระจายไปสู่ประชาชน โดยมีวงเงินจัดสรร 1,228 ล้านบาท ในการจัดหาวัคซีนจำนวน 2 ล้านโดสโดยเร็วและเร่งด่วน แบ่งเป็น

1. จำนวน 2 แสนโดสแรก นำเข้ามาในเดือนก.พ.2564 ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปฉีดเข็มแรกให้เจ้าหน้าที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น จ.สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด จำนวนประมาณ 2 หมื่นคน และในกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อ มีภาวะแทรกซ้อนสูง และกลุ่มจำเป็นอื่นๆอีกประมาณ 1 แสน 8 หมื่นคนนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติครม.ถึงการจัดหาวัคซีนโควิด-19ให้คนไทย
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติครม.ถึงการจัดหาวัคซีนโควิด-19ให้คนไทย

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

2. ในเดือนมี.ค. 2564 จะได้วัคซีนอีก 8 แสนโดส ซึ่งจะฉีดเข็มที่สองให้กลุ่มที่ 1 จำนวน 2 แสนโดส ส่วนอีก 6 แสนโดสฉีดในกลุ่มจังหวัดที่ควบคุมสูงสุด ชายแดนภาคตะวันตก ภาคใต้และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆร่วมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มที่ติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจำเป็นอื่นๆอีกประมาณ 5 แสน 4 หมื่นคน

3. ในเดือนเม.ย.2564 จะได้วัคซีนเพิ่มอีก 1 ล้านโดส รวมเป็น 2 ล้านโดส โดยจะฉีดเข็มที่สองให้กับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนในเดือนมี.ค. ประมาณ 6 แสนคน ส่วนอีก 4 แสนโดสจะฉีดให้กับบุคลากรอื่นๆเพิ่มเติม
นายอนุชา กล่าวอีกว่า สำหรับประชาชน 1 คนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 2 โดส หลังจากนั้นประเทศไทยมีการจองซื้อวัคซีนรวมทั้งสิ้น 26 ล้านโดสไปแล้วจากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งคาดว่าจะนำเข้ามาเพื่อให้คนไทยได้ใช้ประมาณกลางปี 2564

นอกจากนี้ นายกฯอนุมัติเพิ่มเติมในการจัดหาซื้อวัคซีนอีก 35 ล้านโดส เพื่อให้คุ้มครองคนไทยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด รวมเรามีวัคซีนทั้งหมด 63 ล้านโดส ที่ให้คนไทยใช้ได้ภายในปี 2564.