“เจี๊ยบ ก้าวไกล” แซะรัฐบาล โหนเจ้า เกาะเชื้อโรคเพื่ออยู่รอด หลังสั่งปิดโรงเรียนสกัดโควิด!!

2840

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย กระทรวงศึกษาสั่งปิดโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดของกระทรวง หลังมีการระบาดรุนแรงของโควิด-19 โดยในจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และให้ใบสั่งงานหรือมอบหมายงาน โดยไม่ต้องเข้าเรียน

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศสั่งปิดสถานศึกษา 28 จังหวัด ด้วยเหตุพิเศษ มีผลตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 ลงนามประกาศโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาระหว่างการสั่งปิดการเรียนที่สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ให้ส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

ทั้งนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และระนอง

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม-อาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง กรณี ศบค.ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มเติม ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคโควิด -19 กระรอบใหม่ขึ้นในบางเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิงและสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ล่าสุดทางด้าน นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่รัฐบาลได้ประกาศปิดโรงเรียน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาโควิดของรัฐบาล โดยระบุข้อความว่า

เรามีรัฐบาลที่โหนเจ้าและเกาะเชื้อโรคเพื่ออยู่รอดไปวัน ๆ ส่งลูกไปเที่ยวห้างได้แต่ส่งไปโรงเรียนไม่ได้ กับอีกหลายมาตราการรับมือโควิด-19 ของรัฐบาลเฮงซวยที่มีแต่ความลักลั่น
อ่านแล้วสะเทือนใจมาก คิดถึงคนที่ฆ่าตัวตายเพราะผลกระทบจากการล็อคดาวน์ในปีที่ผ่านมา