รบ.เดินหน้าโครงการพระราชดำริ แก้น้ำท่วมเพชรบุรี2แสนไร่ เริ่มลุยใช้งบปี64

3694

จากที่วันนี้(1ก.ย.63) ครม.ได้มีการประชุม และมีการพูดถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วม 2 แสนกว่าไร่ โดยครม. อนุมัติหลักการโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เป็น 1 ใน 66 พื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก ที่ต้องได้รับการแก้ไขเชิงบูรณาการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  (พ.ศ.2561 – 2580) และเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่

“โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจและตัวเมืองเพชรบุรี เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทย และเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ คือ 1)ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีที่ได้รับผลกระทบประมาณ 219,681 ไร่ 2)เพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่การเกษตรประมาณ 10,000 ไร่ 3)เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคและบริโภคประมาณ 8.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 4)เป็นการเพิ่มเส้นทางคมนาคม โดยใช้ถนนบนคันคลองเชื่อมต่อถนนสายหลัก และ 5)เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประชาชน

ในชั้นนี้ ครม.อนุมัติในหลักการเพื่อให้กรมชลประทานสามารถเข้าดำเนินการในขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ การดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ รวมถึงการจัดหาที่ดิน และการเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้าง

สำหรับแผนการดำเนินการของกรมชลประทานในระยะต่อไป ช่วงปี 2563-2569 คือ

1) การปรับปรุงคลองระบายน้ำสายที่ 1 (D1) ระยะทางรวม 24 กิโลเมตร และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 1 (RMC1) ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ให้สามารถระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยรวมทั้งสิ้น 550 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ

2) งานเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บเก็บน้ำ โดยเพิ่มความจุเขื่อนแก่งกระจาน 53 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อส่งน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากเขื่อน และเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการสำรวจและออกแบบในปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ เมื่อโครงการนี้มีความพร้อมในด้านต่างๆ แล้ว จะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปีงบประมาณ 2565 โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ และพื้นที่ชุ่มน้ำแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุบางช่วงที่สำคัญว่า ถึงมูลนิธิปิดทองหลังพระ : ภารกิจและงบประมาณที่ซ้ำซ้อนไม่สอดรับกับการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งโครงการพระราชดำริอื่นๆ ที่เสนอให้ตัดงบประมาณ

(อ่านรายละเอียดข่าว  ธนาธรกร้าวให้ตัดงบมูลนิธิปิดทองหลังพระปี64และปีต่อๆไป อ้างบริษัทเอกชนมีกำไรอยู่แล้วhttps://www.thaimoveinstitute.com/32930/)