ทิศทางไทยเตือนโควิด-19 : ศบค.ประกาศ เกรงระบาดรุนแรง ยกระดับพื้นที่สีแดง 28 จว.

2863

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่าหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศบค.จะได้มีการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เข้มข้นขึ้น โดยจะมีการประกาศยกระดับ

-พื้นที่สีแดงเป็น 28 จังหวัด ได้แก่ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร ระนอง กรุงเทพฯ

-พื้นที่ควบคุมพื้นที่สีส้ม 11 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุราษฏร์ธานี พังงา

-พื้นที่เฝ้าระวังสีเหลือง คือ จังหวัดที่เหลือทั้งหมดในประเทศไทย 38 จังหวัด

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยว่า วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 216 ราย จากในประเทศ 182 ราย มาจากต่างประเทศ 2 ราย จากแรงงานต่างด้าว 32 ราย รวมพบผู้ติดเชื้อในประเทศ 7,379 ราย กำลังรักษา 3,016 ราย หายป่วย 4,299 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 64 ราย

ส่วน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันเสาร์ที่ 2 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 84,374,983 ราย อาการรุนแรง 106,561 ราย รักษาหายแล้ว 59,634,932 ราย เสียชีวิต 1,835,221 ราย

อย่างไรก็ตาม กำหนดมาตรการป้องกันโควิดฯ 2 ขั้น โดยขั้นที่ 1 เริ่ม 4 ม.ค. 2564-1 ก.พ. 2564 หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจะใช้ขั้นที่ 2 ยืนยันยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว แต่เน้นการปิดสถานที่-สถานบริการ ที่มีคนหมู่มากไปใช้บริการแทนก่อน

ทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ ศบค. กำหนดอย่างบูรณาการและประสานสอดคล้อง ซึ่งเป็นมาตรการที่กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้

1. ขั้นที่ 1 จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ, ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, คันหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย, หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก, ขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัด, สถานการศึกษาหยุดการเรียนการสอนหรือใช้รูปแบบออนไลน์, ให้มีการทำงานแบบ Work from Home ทั่วทั้งพื้นที่ที่ ศบค. กำหนด, มีมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด, เร่งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของ สธ.

ห้วงเวลาดำเนินการ : 4 ม.ค.64 เวลา 06.00 น. ถึง 1 ก.พ.64 06.00 น.

2. ขั้นที่ 2: จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น (รวมทั้งจำกัดการเปิดกิจการ

บางประเภทด้วย), ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, เพิ่มความเข้มขั้นในการเร่งคันหาและจับกุมกลุ่บุคคลที่มั่วสุมทำดกฎหมาย, งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก, เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด, สถานศึกษายังคงหยุดการเรียน การสอนเว้นกิจกรมที่มีความจำเป็น, เร่งรัและเพิ่มการทำงานแบบ Work from Home อย่างเต็มขีดความสมารถ, เร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่เสี่ยง, กิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง, กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง, จำกัดเวลาออกนอกเคหะสถาน ในพื้นที่ที่ ศปก.จังหวัดกำหนด

ห้วงเวลาดำเนินการ : ตามที่นรมผอ.ศบค. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ เฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการฯ ในกรอบเงื่อนไข ที่ ศบค. กำหนด