ชวนขอรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้มั่นคง อบรมสส.เคารพกม.เป็นแบบอย่างปชช.

2467

จากที่วันนี้ (31ธ.ค.63) ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการทำงานในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมาโดยอดีตนายกฯอย่างนายชวน ได้พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ขออยู่คู่ตลอดไปในความผูกพันกับประเทศด้วย

ทั้งนี้นายชวน เปิดเผยว่าในฐานะนักการเมือง ก็มีความผูกพันกับระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง ก็รักและผูกพันธ์กับระบอบนี้ตลอดมา และจะพยายามรักษาระบอบนี้ไว้ให้มั่นคงให้ได้

“ได้ให้คำมั่นต่อ ส.ส.ในคราวรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า สภาฯเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตย เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ออกกฎหมายบังคับคนทั้งประเทศ ดังนั้น ส.ส.จะต้องเคารพกฎหมายเป็นแบบอย่างให้ประชาชน และการทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ก็จะพยายามรักษาความเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในการทำหน้าที่”

นอกจากนี้ นายชวนยังกล่าวถึงการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรในปี 2564 ว่า มีการนับเวลาต่างจากปฏิทิน เพราะจะต้องนับเป็นสมัยประชุม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสมัยการประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 ปีที่ 2 ซึ่งจะไปสิ้นสุดใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มสมัยการประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ปีที่ 3 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งตลอดปี 2563 ก็ได้รับความร่วมมือจาก ส.ส.ในการทำหน้าที่ได้ดีระดับหนึ่ง และเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในภารกิจหน้าที่การงาน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นายชวน ได้กล่าวถึงฉายา ประธานสภาฯและฉายาสภาผู้แทนราษฎรว่า ส่วนตัวไม่ขอวิจารณ์อะไร แต่ครูสมัยนี้เขาไม่ได้ถือไม้เรียวแล้ว เดี๋ยวจะถูกผู้ปกครองเล่นงาน แต่ยืนยันว่าช่วงหลังๆ สมาชิกรัฐสภาให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี และลดเวลาในการพูดลง และพูดทั่วถึงกัน

ส่วนการตั้งฉายาวุฒิสภา คิดว่าแรงไป ไม่เหมาะที่ใช้คำว่า ปรสิตกับสถาบันแบบนี้ จะเหมาทั้งหมดไม่ได้ ส.ว.ก็เป็นคนทำงาน ต้องยอมรับเพราะเขามาตามระบบอย่างนี้ จะไปเหมาคนเหล่านั้นทั้งหมดไม่ได้ ต้องเห็นใจ อกเขาอกเรา ฉายาประธานวุฒิสภาด้วย ตนไม่ได้ปกป้อง แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่าน เพราะท่านทำงานได้ตามขอบเขตของท่าน ถ้าทำเกินไปกว่านั้น ก็ไม่สามารถทำได้

“แต่วุฒิสภาสมัยนี้แตกต่างจากสมัยก่อน บางคนอภิปรายมากกว่า ส.ส.เพราะฉะนั้นการที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไร การที่เราไปตั้งสรรพนามเป็นลบมากๆ คนที่มีมารยาทอาจจะไม่โต้เถียงหรือยอมรับ แต่ความจริง อกเขาอกเราก็ต้องเห็นใจ เราวิจารณ์การทำงานได้ แต่อย่าไปตั้งสรรพนามที่เป็นลบมากเกินไปเพราะเขาก็เป็นสถาบันหนึ่ง

ตนต้องพยายามรักษาภาพพจน์ของสภาฯไว้ให้ได้ ข้างนอกเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ข้างในต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกา ต้องเคารพบทบาทของแต่ละฝ่ายในการปฎิบัติหน้าที่ ไม่ล่วงล้ำกัน เพียงแต่ว่ามีบางฝ่ายคุมกันไม่ได้ เมื่อคุมไม่ได้ ก็มีปัญหา บางครั้งก็สะดุด”