หมอยง เรียกความเชื่อมั่น ลงพื้นที่สมุทรสาคร ชี้ทางรอดโรคระบาด ทั่วโลกป่วยโควิด ทะลุ 81 ล้านราย

1942

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เกี่ยวกับการระบาดโควิด19 ที่เริ่มระบาดที่สมุทรสาคร จนขณะนี้ระบาดแพร่กระจายไปทั่วประเทศ พร้อมยืนยันว่าการรับประทานอาหารทะเลไม่เสี่ยงติดโควิด เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ จะติดระหว่างคนสู่คน ไม่มีสัตว์เป็นพาหะของโรค ระบุข้อความว่า

โควิด-19 การระบาดที่สมุทรสาครการระบาดครั้งนี้ ต้องถือว่ารุนแรง และมีผู้ป่วยจำนวนมากกว่า การระบาดในรอบแรกที่สนามมวยและสถานบันเทิงในกรุงเทพฯอย่างแน่นอน

การระบาดเริ่มขึ้นจากตลาดกลางกุ้ง ซึ่งมีแม่ค้าคนกลางรับซื้อกุ้งจากแหล่งต่างๆและมีการแปรรูป จึงต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก และแต่ละวันจะมีผู้มาส่งกุ้ง จากแหล่งต่าง ๆ เช่น นครปฐมสุพรรณบุรี และที่อื่น ๆ ยังมีผู้มาซื้อกุ้ง เพื่อเอาไปจำหน่ายต่อหรือส่งต่ออีกเป็นจำนวนมาก จึงมีการสัมผัสของประชากรหลายกลุ่ม กลุ่มเกษตรกร และประมง แรงงานต่างด้าว ผู้มาซื้อก็จะกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ อย่างรวดเร็วในแต่ละวัน จึงมีผู้เดินทางใกล้และไกลจำนวนมากคนเท่านั้นเป็นคนพาโรคไป จึงเป็นเหตุให้เชื้อไวรัสกระจาย อย่างรวดเร็วไปถึงกว่า 30 จังหวัด

ขณะนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมา ใครก็ตามที่มีการไปยังสถานที่นี้ ควรจะได้รับการตรวจวินิจฉัยหมด เพื่อให้ทราบแน่ชัด เพราะเรารู้ว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการ ก็สามารถที่จะแพร่กระจายโรคต่อไปได้ โดยเฉพาะผู้ที่อายุน้อย ร่างกายแข็งแรงถึงแม้จะยากในการติดตาม ทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะ ถ้ามีอาการที่ต้องสงสัย

ก็จำเป็นจะต้องตรวจวินิจฉัยให้ได้เร็วที่สุดการปฏิบัติตน ในการป้องกันการแพร่กระจาย ที่เราท่องกันอยู่ตลอด ก็ควรจะปฏิบัติพร้อมกันทั้งประเทศความร่วมมือของทุกฝ่าย จะต้องพร้อมใจกัน และจะต้องเข้าใจว่า เรามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงพยาบาลสนาม ไว้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการ เหมือนกับทำ Local quarantine เมื่อพ้นระยะติดเชื้อใน 10 ถึง 14 วันไปแล้วก็จะได้กลับคืนอยู่ที่เดิม

ทุกจังหวัดควรให้ความร่วมมือ การเตรียมสถานที่ สถานที่ดังกล่าว มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเข้าสู่ชุมชนได้อยู่แล้ว เราไม่สามารถเอาผู้ติดเชื้อทุกคนที่ไม่มีอาการ ไปไว้ในโรงพยาบาลได้ โรงพยาบาล ควรเก็บไว้สำหรับผู้ที่มีอาการ หรือ ผู้ที่มีอาการมาก ในการรักษา และผู้ที่ติดเชื้อ ก็ควรจะได้รับการแยก จากชุมชน ลดการแพร่กระจายโรค จึงอยากให้ประชาชนในทุกจังหวัด ได้ให้ความร่วมมือ และจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว

โควิด-19 การระบาดที่สมุทรสาคร กับอาหารทะเล โรคโควิด-19 เชื้อไวรัสจะติดระหว่างคนสู่คน ไม่มีสัตว์เป็นพาหะของโรคอาหารทะเลไม่ใช่แหล่งรังโรค

เมื่อมีผู้ติดเชื้อมาเกี่ยวข้องกับอาหาร ทุกคนกลัวการปนเปื้อนที่อยู่ในอาหารสิ่งสำคัญ จึงอยู่ที่การจับต้องแล้วมาสัมผัสเข้าสู่ทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารถ้าเรารับประทานสุก และจะต้องปรุงอาหารด้วยความระมัดระวัง ล้างมืออยู่เป็นนิจ ก็ถือว่าเพียงพอในการป้องกันโรค ที่จะมาจากอาหารทะเล

วันนี้ได้ไปสมุทรสาคร ในฐานะที่ปรึกษา ได้ประสบกับเหตุการณ์หลายอย่างรวมทั้งการแก้ปัญหาจะขอเล่าเรื่องอาหารทะเลก่อน วันต่อไป จะเล่าเรื่องอื่นต่อไปมีการเอาอาหารทะเลมาโชว์ที่หอนาฬิกา มหาชัยมากมายขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่น การรับประทานอาหารทะเล ไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหน ควรปฏิบัติเหมือนกันหมด ดูแลเรื่องความสะอาด การจัดกล้องต้องล้างมือหรือใส่ถุงมือในการป้องกัน และเมื่อโดนความร้อนหรือสุกแล้ว จะไม่มีเชื้อให้ติดโรคได้แน่นอนผลกระทบทางเศรษฐกิจ ต่อชาวประมงและผู้เลี้ยงกุ้ง รวมทั้งห่วงโซ่ของอาหารทะเล มีผลค่อนข้างมากทุกคนมีความกลัวได้ แต่ขอให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง จะปลอดภัยจากการติดเชื้อจากโรคนี้ได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.04 น. ที่ผ่านมา

พบยอดผู้ติดเชื้อ 81,126,414 ราย
เสียชีวิต 1,771,407 ราย
รักษาหาย 57,280,811 ราย

• สหรัฐ 19,567,784 ราย
• อินเดีย 10,208,725 ราย
• บราซิล 7,484,285 ราย