ซูเปอร์โพล เผย คนไทยส่วนใหญ่ ชี้ UN อย่าจุ้น ม.112 มั่นใจแก้ปัญหาขัดแย้งกันเองได้!!

3259

ซูเปอร์โพล ชี้คนไทยส่วนใหญ่ มั่นใจแก้ปัญหาขัดแย้งกันเองได้ UN อย่าจุ้น ม.112 ควรไปดูแลประเทศอื่นที่ขัดแย้งรุนแรงกว่าจะดีกว่า

จากกรณีที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ OHCHR ออกแถลงการณ์แสดงความทุกข์ใจอย่างลึกซึ้งต่อเหตุการณ์การจับและควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงเยาวชนอายุเพียง 16 ปี ในข้อหากระทำความผิดตามมาตรา 112

ล่าสุดทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สหประชาชาติ อย่าจุ้น ยุ่งไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,328 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความมั่นใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติของไทยแก้ไขกันเองได้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.2 มั่นใจว่าแก้ไขกันเองได้ ในขณะที่ร้อยละ 7.8 ไม่มั่นใจ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 เห็นด้วยว่า สหประชาชาติ ควรปล่อยให้ประเทศไทยจัดการความขัดแย้งภายในประเทศเองได้ เช่น เรื่อง การใช้กฎหมายมาตรา 112 สหประชาชาติ ไม่ควรมายุ่ง ควรไปดูแลประเทศอื่นที่ขัดแย้งรุนแรงกว่าจะดีกว่า ในขณะที่ร้อยละ 7.6 ไม่เห็นด้วย

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.4 เห็นด้วยว่า ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา ควรวางตัวเป็นกลางในเรื่องความขัดแย้งภายในของประเทศไทย ถ้าจะยุ่งให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะดีกว่า ในขณะที่ร้อยละ 5.6 ไม่เห็นด้วย

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.0 เห็นด้วยว่า ประเทศจีนแสดงบทบาทที่ดีไม่เข้าแทรกแซง ความขัดแย้งภายในประเทศไทย ในขณะที่ร้อยละ 7.0 ไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.3 ระบุมีความจำเป็นรักษาความสัมพันธ์ มหามิตรประเทศ กับสหรัฐอเมริกาและจีน ในขณะที่ร้อยละ 5.7 ระบุไม่มีความจำเป็น

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.1 เห็นด้วยว่า สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และจีน ช่วยจัดหาวัคซีนโควิดและช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คนไทยจะดีกว่า มายุ่งเรื่องความขัดแย้งภายในของประเทศไทย ในขณะที่ร้อยละ 4.9 ไม่เห็นด้วย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า คนไทยทุกคนลองคิดดูว่า ทำไมต่างชาติจึงเข้ามาแสดงบทบาทต่างๆ บนเวทีในประเทศไทยที่มันต้องมีอะไรดึงดูดให้ต่างชาติเหล่านั้นเข้ามาปฏิบัติการต่างๆในประเทศไทย ประเทศไทยมีผลประโยชน์ชาติที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้ในหลายด้านและคนไทยต้องรู้จักประเทศไทยของตนเองว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดอยู่ในพิกัดไหน มีตำแหน่งภูมิศาสตร์ตำแหน่งไหนที่ดีที่สุดในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง ไม่ใช่ปล่อยให้ต่างชาติรู้เหมือนกับว่า พวกเขามีภาพเอกซเรย์ประเทศไทยไปแต่คนไทยไม่รู้ตนเอง

สิ่งสำคัญที่คนไทยต้องช่วยกันรักษาปกป้องไว้จึงเป็นเรื่องผลประโยชน์ชาติที่ต้องทำให้เป็นเนื้อเดียวกันกับเรื่องสังคมวัฒนธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เสาหลักของชาติล้มและประเทศชาติ ราษฎรล่มสลาย ดังนั้น ในสถานการณ์วิกฤตโควิดรอบใหม่นี้ คนไทยทุกคนต้องเรียกร้องให้ต่างชาติมายุ่งในเรื่องที่คนไทยต้องการคือ วัคซีนและแก้เศรษฐกิจ ไม่ใช่มาจุ้นเรื่องความขัดแย้งของคนในชาติที่คนไทยแก้กันเองได้