อัปเดตล่าสุด 14 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 ราย ทั่วประเทศ

3019

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 110 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 64 ราย จากการคัดกรองเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 30 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,020 ราย ยอดหายป่วยสะสม 4,152 ราย มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 1,808 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 60 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 64 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(18 ราย) สระบุรี(2) อยุธยา(1) ชัยนาท(5) เพชรบุรี(10) ปทุมธานี(1 ราย) ตรัง(1) ขอนแก่น(1) พิจิตร(1) สมุทรปราการ(7 ราย)
ฉะเชิงเทรา(2) สตูล(2) ราชบุรี(4)
นครราชสีมา(3) ชัยภูมิ(2) ระยอง(3) สงขลา(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (7 ราย) สมุทรปราการ(1) และชลบุรี(8 ราย)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเมียนมา 2 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 4 ราย
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
– จากประเทศอังกฤษ 1 ราย
– จากประเทศโมซัมบิก 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
– จากประเทศตุรกี 1 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ได้มีแสดงแผนผังแสดงจังหวัดที่พบผู้ป่วยตามจังหวัดที่รับรักษาเกี่ยวเนื่องสมุทรสาคร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18-21 ธ.ค. ซึ่งมีอยู่ 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร, กทม., นครปฐม, สมุทรปราการ ก่อนที่จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆ จนถึงล่าสุดวันที่ 25 ธ.ค. มีสะสมทั้งหมด 33 จังหวัด ดังนี้

1.สมุทรสาคร 2.กทม.3.นครปฐม 4.สมุทรปราการ 5.ฉะเชิงเทรา 6.ปทุมธานี 7.สระบุรี 8. อุตรดิตถ์ 9.เพชรบุรี 10.เพชรบูรณ์ 11.กระบี่ 12.กำแพงเพชร 13.ขอนแก่น14.อุยธยา 15.นครราชสีมา 16.ปราจีนบุรี 17.ภูเก็ต 18.สุพรรณบุรี 19.สมุทรสงคราม 20.ชัยนาท 21.พิจิตร 22.อ่างทอง 23.อุดรธานี 24.ชัยภูมิ 25.นครสวรรค์ 26.นครศรีธรรมราช 27.สุราษฎร์ธานี 28.ราชบุรี 29.ชลบุรี 30.เลย 31.อุบลราชธานี 32 .สงขลา และ 33.นครนายก

สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 80 ล้านราย โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 56 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.4)
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,350 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.8
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 144 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 120,546 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 906 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,552 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 101,565 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,247 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 363 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม