ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องกันโควิด ห้ามชุมนุม-มั่วสุม

3641

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด “พรก.ฉุกเฉิน” ฉบับที่ 15 ห้ามชุมนุม-มั่วสุม

วันนี้ 26 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) มีเนื้อหาว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น โดยที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด -19) มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวได้ผลดีขึ้นเป็นลำดับ

อย่างไรก็ตาม เมื่อปัจจุบันพบการระบาดของโรคระลอกใหม่ขึ้นในบางเขตพื้นที่ รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการกระชับและยกระดับบรรดามาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้างต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรี จึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ได้แก่

ข้อ 1 การห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค ข้อ 2 การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ข้อ 3 การห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นกํารยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้อ 4 มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ข้อ 5 การปฏิบัติและบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค และ ข้อ 6 การประสานงาน เป็นต้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ขณะเดียวกัน วันนี้(26 ธ.ค.63) นายสมบัติ ทองย้อย หัวหน้าการ์ดเสื้อแดงได้โพสต์ข้อความลงในเฟซ โดยมีไทม์ไลน์ของเรื่องราวไว้หลายเหตุการณ์ หลายข้อความที่น่าสนใจว่า

ใครสะดวก ตามมาครับ (มาได้ทุกกลุ่มครับ)

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 15.00 – 20.00 กลุ่มแดงประชาธิปไตย จัดการชุมนุม บริเวณข้างแมคโดนัลด์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

โดยก่อนหน้านี้ นายสมบัติ เคยระบุข้อความว่า สู้มา 10 กว่าปี คดีก็มากมาย วันที่ทหารเข้าบ้านครึ่งร้อย พร้อมกับพ่วงด้วยคดีผู้มีอิทธิพล จนถึงมีเครื่องยุทธภัณฑ์ ไว้ในครอบครองก็ว่าหนักสุดแล้ว หลังจากนั้นก็สะสมคดีมาเป็นระยะ ตามความเหมาะสมของงานที่ไปทำการ์ดเสื้อแดง จนถึงวันนี้ก็ยังมีค้างอยู่ 2 คดี คือฝ่าฝืน พ.ร.ก.ชุมนุม สน.ลุมพินี และ พญาไท ตามลำดับ

“จนมาวันนี้คดีที่อาจเรียกได้ว่าหนักหนาที่สุด ของเหล่านักประชาธิปไตย ที่ไม่มีใครอยากได้ มาตรา112 ก็มาถึงตัวจนได้ ได้แบบไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะได้ พยายามนั่งนึกนั่งคิดว่าโดนได้ไง