รองอธิการบดีมธ. แจง ธรรมศาสตร์ติดโควิด 1 ราย แต่ผู้ติดเชื้อไม่ได้เข้าพื้นที่!!

2372

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมธ.ศูนย์รังสิต ชี้แจง เจ้าหน้าที่ สวทช. ติดโควิด 1 ราย ขออย่าตื่นตระหนกเพราะผู้ติดเชื้อไม่ได้เข้าพื้นที่มธ.

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โควิดในจังหวัดสมุทรสาคร จากการตรวจคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,192 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 516 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 ของผู้ที่ได้รับการตรวจทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบผู้ที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัด ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 548 ราย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ติดเชื้อที่มีไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก และส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ

ต่อมารัฐบาลก็ได้การสั่งให้ล็อกดาวน์ จ.สมุทรสาคร มีมาตรการสำคัญคือ กำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด มีคำสั่ง ปิดสถานที่ตลาดกลางกุ้ง กับหอพักศรีเมือง ซึ่งห้ามเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาด ทั้งนี้จังหวัดจะมีมาตรการอำนวยความสะดวก กับผู้ที่อาศัยในพื้นที่ตลอดห้วงเวลาที่ของช่วงที่มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด คือ วันที่ 19 ธันวาคม – 3 มกราคม 2564

ต่อมาก็ได้มีการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สระบุรี อุตรดิตถ์ ซึ่งต้องคอยจับตาและเฝ้าระวังอยู่ตลอด

ล่าสุดทางเพจ Thammasat TODAY  ได้โพสต์ข้อความว่า พบเจ้าหน้าที่สวทช.ที่ติดเชื้อโควิด-19 โดบระบุข้อความว่า

ด่วน!!! ธรรมศาสตร์มีคนติดโควิด อยู่หอ hisoplace
จากข้อมูลของผู้อำนวยการสถาการณ์คุณลดาวัลย์ กระแสร์ชล เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิดที่ธรรมศาสตร์
เรียน บุคลากร สวทช. ทุกท่าน
เนื่องด้วยในวันนี้ (21 ธันวาคม 2563) คณะกรรมการอำนวยการ COVID-19 สวทช. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่ามีผู้ที่ปฏิบัติงานที่สวทช. 1 ท่าน ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย นาโนเทค โดยบุคลากรท่านนี้ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ อวท. ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2563 และกลับเข้ามาทำงานที่สำนักงานฯ ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 เริ่มมีอาการป่วยในตอนเย็นของวันที่ 17 ธันวาคม จึงลางานตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พักรักษาตัว ณ ที่พักส่วนตัวภายนอกอุทยานฯ และไปพบแพทย์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และได้รับการยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 ในวันนี้ (21 ธันวาคม 2563) ช่วงบ่าย หลังจากทราบข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ที่ได้ตรียมการไว้ ดังต่อไปนี้
1. ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาสอบทานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและบ่งชี้ระดับความเสี่ยง
2. บ่งชี้รายชื่อผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรคนดังกล่าวที่เข้าข่ายเสี่ยงสูง ซึ่งมีจำนวน 8 คน เพื่อมา
รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประสานงานไว้
3. บ่งชี้รายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ และทางนาโนเทค ได้ให้ปฏิบัติงาน Work from Home และเฝ้าสังเกตอาการตนเอง
4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการทำความสะอาดตามแนวทางมาตรฐานทางสาธารณสุขและปิดพื้นที่ห้องปฏิบัติการด้านเคมีสังเคราะห์ นาโนเทค ห้อง 302-306 ชั้น 3 อาคาร INC 2 TOWER B และห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) NCTC ห้อง G 05 ชั้นใต้ดินอาคาร INC2 TOWER C เป็นระยะเวลา 7 วัน และทำความสะอาดเพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ โดยรอบด้วย
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้สอบทานมาตรการรักษาความสะอาดและแนวปฏิบัติของ สวทช. ซึ่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการฯ พิจารณางดการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสัมผัสระหว่างบุคคล เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด
สำนักงานฯ ได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน คณะกรรมการฯ ขอความร่วมมือบุคลากร สวทช. ปฏิบัติตามมาตรการที่สำนักงานกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวจะแจ้งให้ทุกท่านทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เป็นระยะ โดยขอความร่วมมือทุกท่านติดตามประกาศของสำนักงานฯ เป็นหลัก และงดแชร์ข้อมูลข่าวสารหรือรูปบุคลากร ผ่านสื่อออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ เพราะข่าวสารดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน และองค์กร
เราจะก้าวผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ
ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
ผู้อำนวยการสถานการณ์
ต่อมาทางด้าน นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ได้โพสต์ข้อความชี้แจง กรณีที่มีเจ้าหน้าที่สวทช.ที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุข้อความว่า

 

เพื่อที่จะไม่ตื่นตระหนกกันเกินไป ผมขอแจ้งข้อเท็จจริงในเบื้องต้นให้ทราบว่า #เจ้าหน้าที่สวทช.ที่ติดเชื้อโควิด-19 #ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเลยครับ ที่พาดหัวว่า ‘ธรรมศาสตร์มีคนคิดโควิด’ อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับ

คำชี้แจงภายในของ สวทช.ที่เพจ Thammasat Today เอาลงมาให้อ่าน สรุปได้ดังนี้ครับ

1.มีผู้ที่ปฏิบัติงาน สวทช. 1 คนติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย นาโนเทค โดยบุคลากรคนนี้ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2563 และกลับเข้ามาทำงานในวันที่ 16-17 ธันวาคม เริ่มมีอาการป่วยในตอนเย็นวันที่ 17 ธันวาคม จึงลางานวันที่ 18 ธันวาคม และไปพบแพทย์ในวันที่ 19 ธันวาคม ต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และได้รับการยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

2.หลังจากทราบเรื่อง สวทช. ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาสอบทานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและตรวจพื้นที่เพื่อบ่งชี้ระดับความเสี่ยง โดยบ่งชี้รายชื่อผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดที่เข้าข่ายเสี่ยงสูงได้ 8 คน และส่งให้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้ปฏิบัติงาน Work from Home และเฝ้าสังเกตอาการตนเอง

3.สวทช.ได้ดำเนินการทำความสะอาดตามแนวทางมาตรฐานทางสาธารณสุขและปิดพื้นที่ห้องปฏิบัติการที่บุคลากรที่ติดเชื้อคนดังกล่าวทำงานและกลุ่มเสี่ยงสูงทั้ง 8 คนทำงานแล้ว

#ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ที่ผมได้สอบทานมาครับ:

1.บุคลากรของ สวทช.ที่ติดเชื้อคนนี้ #ไม่ได้เข้ามาในโรงอาหารหรือเข้ามาในพื้นที่ใดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเลยครับ และในไทม์ไลน์ก็ไม่ปรากฏวันเวลาใดที่ได้เข้ามาในศูนย์รังสิตเลย

2.ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่ากลุ่มเสี่ยง 8 คน ได้เข้ามาในพื้นที่ศูนย์รังสิตหรือไม่ ถ้าเคยเข้ามา ระดับความเสี่ยงก็จะลดลงไปชั้นหนึ่งคือเป็นสัมผัสเสี่ยงต่ำ อย่างไรก็ตามต้องรอยืนยันข้อเท็จจริงวันพรุ่งนี้อีกครั้งครับ

3.สำหรับเรื่องหอพักนั้น กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ อย่างไรก็ดีเนื่องจากบุคลากรที่ติดเชื้อคนนี้เพิ่งกลับเข้ามาทำงานเพียง 2 วัน และ #ไม่ได้ออกไปสัมผัสกับใครนอกจากที่ทำงานที่สวทช. จึงขอให้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับ

วันพรุ่งนี้มีความคืบหน้าประการใดจะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วครับ.