“เพื่อไทย” แจ้นเอาหน้า อวย UN จี้ยกเลิก ม.112 เอาผิดม็อบ

2535

จากที่ โฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือ UNOHCHR แถลงการณ์แสดงความกังวลต่อกรณีที่ทางการไทยตั้งข้อหาผู้ชุมนุมอย่างน้อย 35 คน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

รวมถึงผู้ชุมนุมที่เป็นนักเรียนวัยเพียง 16 ปี ด้วยมาตรา 112 ตามประมวลกฎหมายอาญาไทยและเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ปรับแก้ไขมาตรา 112 ตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตราที่ 19 ว่าด้วยเสรีภาพทางการแสดงออกของตราสารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

ซึ่งต่อมา น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ OHCHR แสดงความเป็นห่วงการที่รัฐบาลไทยใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จับและควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยจำนวนมาก พร้อมกดดันรัฐบาลให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้อยู่ในระดับสากลว่า พรรคเพื่อไทยขอยืนยันหลักการเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นของประชาชนภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญให้การรองรับ และเป็นสิทธิเสรีภาพโดยพื้นฐานของมนุษย์ สิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากถามคือพล.อ.ประยุทธ์ ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหลายครั้งโดยการกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาล 10 ที่ทรงไม่ให้บังคับใช้มาตรานี้

ดังนั้นเมื่อมีการนำมาตรานี้มาบังคับใช้ รัฐบาลกำลังใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือไม่ โดยเฉพาะความกังวลการใช้กับเยาวชนเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายอาญาจึงมีโทษรุนแรงเจ้าหน้าที่รัฐต้องพึงระลึกอยู่เสมอถึงผลกระทบ เพราะส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้มาตรา 112 นอกจากจะนำมาซึ่งความกังวลของประชาชนแล้วยังส่งผลให้เกิดความกังวลต่อประชาคมโลกด้วย อยากฝากถึงรัฐบาลการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆควรมีหลักฐานที่ชัดเจนและชัดแจ้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย