ดิจิทัลเปลี่ยนโลก-เปลี่ยนไทย!?! ทำเทรนด์ธุรกิจจ้างงานระยะสั้นมาแรง จ้างองค์กรภายนอก ใช้หุ่นยนต์-ไอทีชั้นสูงเพิ่มขึ้น

564

บริษัทที่ปรึกษาการจ้างงานมอง การทำงานที่บ้านขยายตัวต่อเนื่องสาเหตุมาจากการลดต้นทุนการบริหารขององค์กร เพราะผลกระทบการระบาดโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์ บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วโลกและในประเทศไทยปรับตัวรับ ความปกติใหม่ (New Normal) ทำให้การจ้างงานระยะสั้น จ้างเอาท์ซอร์ส และเทคโนโลยีหุ่นยนต์-ไอทีคึกคัก สอดคล้องธปท.ชี้ดิจิทัลทำโลกเปลี่ยนไทยต้องปรับภาคธุรกิจรับมือให้ถูกต้อง

มิติการเปลี่ยนแปลงสำคัญ-ภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจไทย
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ได้กล่าวถึง บริบทการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจของประเทศไทย โดยกล่าวถึงสิ่งที่มากระทบตัวเราเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น หรือเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้น ต้องพิจารณารอบด้านเพื่อจะรับมือได้ถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจไทยมี 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. เทคโนโลยี 2.ห่วงโซ่การผลิต (supply chain) 3. ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ซึ่งนำไปสู่สถานการณ์หลายอย่างที่เราไม่คาดคิดมาก่อน 4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ในปี 2578 เราจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยมาก (hyper-aged society)1 จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น และคนวัยทำงานน้อยลง โครงสร้างแรงงานที่เปลี่ยนไปทำให้การทำธุรกิจรูปแบบเดิมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากอาจไม่เหมาะสมอีกต่อไป โครงสร้างตลาดและการบริโภคของประชาชนก็จะเปลี่ยนไปมากด้วย

ธปท. มองถึงโอกาสของเทคโนโลยีและเริ่มดำเนินการหลายเรื่อง เช่น การส่งเสริมระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ลดการใช้เงินสดและเช็คซึ่งมีต้นทุนสูง ส่งผลให้คนไทยได้รับประโยชน์จากการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงิน จนเรียกได้ว่าประเทศไทยมีต้นทุนการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่ำสุดในโลก หรือการนำเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) มาพัฒนาสกุลเงินดจิทัลในโครงการอินทนนท์2  ซึ่ง เป็นกลไกใหม่ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องมีบัญชีกลางอยู่บัญชีเดียว

การทำธุรกรรมบนโลกดิจิทัลจะทิ้งรอยเท้าดิจิทัล (digital footprint) ที่สะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล รอยเท้าดิจิทัลจะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่สร้างประโยชน์ให้กับเจ้าของข้อมูลได้มากในอนาคต สถาบันการเงินหลายแห่งเริ่มพูดถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือและการทำธุรกรรม e-Payment เพื่อประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

ภาคธุรกิจไทย-ปรับตัวสู้ เน้นคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย FixCourse
ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย
เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปสู่การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) มากขึ้น จนกลายเป็นความปกติแบบใหม่ของการทำงานไปโดยสิ้นเชิง โดยบริษัทฯ ประเมินว่า 20% ของบริษัทไทยปัจจุบันมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้เป็นการถาวร เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงาน และยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสำนักงาน เชื่อหากสถานการณ์ไวรัสยืดเยื้อมีโอกาสเห็นยอดการจ้างงานชั่วคราว–เอาท์ซอร์สเพิ่มขึ้น 

มุมมองซีอีโอจำนวน 699 รายใน 67 ประเทศทั่วโลก ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 ถึงรูปแบบของธุรกิจเกิดใหม่และแนวโน้มสำคัญที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า 78% ของผู้นำธุรกิจเชื่อว่าจะหันมาใช้นโยบายการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Remote Working) มากขึ้น ขณะที่ 76% พึ่งพาการใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ และ 61% ควบคุมความหนาแน่นของสถานที่ทำงาน

SCG-นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี การจ้างงานระยะสั้น เป็นแนวโน้มที่บริษัทเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดโควิด-19  เมื่อสถานการณ์ระบาดเกิดขึ้นยิ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องปรับใช้ให้สอดคล้องความเป็นจริง

PT-นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ยี เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายให้พนักงานประจำทำงานจากที่บ้าน 40-50% ในปี 2564 ทั้งนี้บริษัทปรับแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดย ยกเลิกระบบสแกนนิ้วมือ ปรับระยะเวลาเข้าออก เช่นจะเข้า 8 หรือ 9 โมงเช้าก็ได้ แต่เมื่อทำงานครบ 8 ชั่วโมงก็กลับบ้านได้

SlingShotGroup– นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัดสถานการณ์ระบาดโควิด-19 และทำให้พนักงานต้องทำงานที่บ้าน ทำให้บริษัทตระหนักว่า ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานมากเหมือนก่อน เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ องค์กรต้องปรับตัวให้เล็กลง เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายประจำ สำหรับที่นี่ปรับการจ้างงานเป็นผสมผสาน 4 รูปแบบ 1.ฟรีแลนซ์ 2. จ้างคนนอกที่คุ้นเคยไว้วางใจและรับงานของบริษัทไปทำบ่อยๆ เรียกว่า Gig workforce 3. Outsource จ้างองค์กรภายนอก 4.Insource เป็นการจ้างงานคนที่เคยรับงานเป็น gig workfoce เป็นลักษณะงานเฉพาะที่หาคนทำยาก บริษัทจะพยายามดึงมาเป็นพนักงานประจำ มีผลตอบแทนสูง

TU– นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป เปิดเผยว่าบริษัทไม่ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการทำงาน แต่เน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานที่ทำซ้ำๆได้ใช้โรบอตแทน