ปกรณ์ ร้อนตัวกลัวโดน ม.112 เปิดตัวทนายส่วนตัว ใช้ทีมเดียวกับผู้จัดตั้ง พรรคอนาคตใหม่

2858

ชัดเจน ใครหนุน!?! ปกรณ์ ร้อนตัวกลัวโดน ม.112 เปิดตัวทนายส่วนตัว ใช้ทีมเดียวกับผู้ก่อตั้ง พรรคอนาคตใหม่!?!

จากกรณีเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.63 ได้มีรายงานว่า ทางด้านของ “ทราย เจริญปุระ” หนึ่งในท่อน้ำเลี้ยงคณะราษฎร ได้โดยมหายเรียกในความผิดคดีอาญา ม.112 ซึ่งทำให้เกิดความความสงสัยว่าเหตุใด จึงโดนทั้งที่ไม่ได้ขึ้นปราศรัยบนเวที แต่อย่างใด

แต่หากว่าเปิดข้อกฎหมาย ทางด้านของ ทราย เจริญปุระ ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นผู้สนับสนุน ให้เกิดการปราศรัยจาบจ้วงสถาบัน ตามมาตรา 84 ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด ถ้าความผิดมิได้กระทำลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ ยังไม่ได้กระทำ หรือเหตุอื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ และถ้าผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ ผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้ต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใด ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับผู้นั้น

ทราย เจริญปุระ ท่อน้ำเลี้ยงม็อบ โดนหมายเรียก ม.112

หลังจากนั้นทางด้านของ นายปกรณ์ พรชีวางกูร หรือ เฮียบุ๊ง นักเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดง และเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการจัดการชุมนุม ร่วมกับ ทราย เจริญปุระ ก็ได้โพสต์หมายเรียก 112 ของ ทราย เจริญปุระ ด้วยเช่นกัน

หลังจากนั้นทาง นายปกรณ์ ยังได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ซึ่งเป็นในเชิงสัญญาณ ว่าตัวเขาเองนั้น ก็เตรียมตัวที่จะโดน ม.112 หลังจากที่ กลุ่มแกนนำแหลัท่อน้ำเลี้ยง เริ่มทยอยโดนหมายเรียกเรียงตัว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จะว่าไปกุว่ากุตั้งทนายรอไว้เลยดีกว่า
ทนายคริส โปตระนันทน์ – Chris Potranandana
ลูกรักเบอร์1ของกุนั้นเอง

ทั้งนี้ทางด้านของ คริส โปตระนันทน์ เป็นนักกฎหมาย นักการเมือง นักวิชาการ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดตั้งรวมทั้งหมด 26 คน ยื่นขอจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในนาม “พรรคอนาคตใหม่”