ดร.นิว จี้ กกต. เอาผิด ม.111 จะปล่อยให้ “พรรคการเมืองเถื่อน” ลอยนวลหรือ!?!

2601

ดร.นิว จี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะปล่อยให้พรรคการเมืองเถื่อนลอยนวลใช้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นฐานในการสร้างความแตกแยกหรือ ?

จากกรณีที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ได้ออกมาแถลงข่าวถึงการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ. คณะก้าวหน้าจะยังคงเดินทางไปทุกจังหวัด ไปทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยไม่กังวลและไม่ต้องระวังตัว เพราะตราบใดที่เราเป็นนักการเมืองต้องเดินเข้าหาประชาชนได้ ซึ่งการแถลงในครั้งนี้ ถือเป็นการออกมายอมรับว่าคณะก้าวหน้าทำกิจกรรมทางการเมืองในฐานะนักการเมืองจริง ทั้งๆที่อยู่ระหว่างการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง และคณะก้าวหน้ามีกิจการคล้ายคลึงกับพรรคการเมือง โดยที่คณะก้าวหน้ามิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง

ล่าสุดทางด้าน ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว พร้อมกับจี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เอาผิดถึงการกระทำดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า

คณะกรรมการการเลือกตั้งทำอะไรอยู่?
จะปล่อยให้พรรคการเมืองเถื่อนลอยนวล ใช้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นฐานในการสร้างความแตกแยกต่อไปอีกนานแค่ไหน? ทุกวันนี้ประเทศชาติก็แตกแยกมากพอแล้ว หรือจะรอให้แผ่นดินลุกเป็นไฟก่อนหรืออย่างไร?
_______________________
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
…มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปดําเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง หรือผู้ใดดําเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี