นายกฯโหมโรงสถานีบางซื่อ!?!ศูนย์คมนาคมขนส่งรางใหญ่ที่สุดของไทย เชื่อมราง-รถ ลดแออัดจราจร คาดเปิดใช้ปี’64

1646

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ นำ ครม.ชมสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งไทยเชื่อมต่อทั่วทุกภูมิภาค ย้ำรัฐบาลทำเพื่อ ปชช. ลดแออัดบนถนน ส่งเสริมระบบรางเป็นการเดินทางหลัก ฝันขยายถึงยุโรปตะวันออก ทดลองสายสีแดงไปรังสิต “ศักดิ์สยาม” ย้ำเป็นศูนย์กลางคมนาคม-ธุรกิจอาเซียน รฟท.คาดปีหน้าเปิดใช้งาน

วันนี้ (15 ธ.ค.2563) เมื่อเวลา 13.50 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อ พร้อมรับฟังแผนการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบสถานีกลางบางซื่อ และทดลองเดินขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง ระหว่างสถานีกลางบางซื่อ-สถานีรังสิต โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยินดีที่ได้นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อ รวมถึงทดลองรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะช่วยลดการแออัดบนท้องถนน เพิ่มความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้ง กทม. ปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ โดยมี กทม.เป็นศูนย์กลาง รัฐบาลคิดทำอะไรก็ตามเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดตามที่ได้วางยุทธศาสตร์ชาติไว้ในด้านคมนาคม ทั้งถนน น้ำ อากาศ ที่สำคัญรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางในระบบรางให้เป็นการเดินทางหลักของประเทศ ทั้งรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งในอนุภูมิภาคและภูมิภาค และเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต และในระยะยาวต่อไปอาจจะขยายไปถึงยุโรปตะวันออก และนอกจากพัฒนาเส้นทางแล้วก็ต้องพัฒนารายได้ของประชาชนให้สามารถใช้บริการได้ ก็ต้องไปดูว่าจะทำอย่างไร

จากนั้นนายศักดิ์สยามได้มอบนาฬิกาหมายเลข 9 เป็นที่ระลึกให้นายกฯ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นาฬิกาทุกเรือนต้องเดินไปข้างหน้า เหมือนกับรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายให้ประเทศเดินไปข้างหน้า

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาด้านการจราจร โดยการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งให้มีความต่อเนื่องกันทั้งระบบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศูนย์กลางการคมนาคมที่จะเชื่อมต่อการเดินทางจากใจกลางกรุงเทพมหานครสู่ปริมณฑล รวมถึงเชื่อมโยงต่อไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีมาตรฐานเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลก ในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและทุกคนตามหลักอารยสถาปัตย์ สามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจากระบบราง ทั้งรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าเชื่อมสนามบิน และยังเชื่อมต่อการเดินทางของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมือง และระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆ เช่น รถสาธารณะ รถโดยสารประจำทาง รถโดยสาร บขส. รถแท๊กชี่ ได้ครบครัน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฯ จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบราง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางและธุรกิจแห่งภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและขยายธุรกิจและเศรษฐกิจในพื้นที ส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสในด้านต่าง ๆ สู่ประชาชน ทั้งในด้านของการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการในการมุ่งพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง และงานก่อสถานีรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน จำนวน 13 สถานี และงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ คงเหลืองานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟฟ้าสำหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ประกอบด้วย งานระบบราง ระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร อุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย สถานีไฟฟ้าย่อยและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ งานจัดหาตู้รถไฟฟ้ารวมถึงการจัดเตรียมอบรมบุคลากรในการบริหารและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า มีความก้าวหน้าร้อยละ 89.10 โดยคาดว่าจะทดสอบการเดินรถเสมือนจริง แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2564 จากนั้นจึงจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการ ในเดือนกรกฎาคม 2564 และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2564