สธ.ยืนยัน ปิดบิ๊กเมาท์เท่น ผู้จัดงานแก้ปัญหาไม่ได้ หากปล่อยไปรุนแรงกว่าเคสสนามมวยลุมพินี 10 เท่า

1474

จากกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้อำนาจพรก.ฉุกเฉิน สั่งปิดงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาท์เท่น เขาใหญ่นั้น โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เล็งเห็นว่า การจัดงานสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีมาตรการป้องกันไม่เคร่งครัดพอ


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า ประเทศไทยไม่มีพื้นที่ไหนที่มีการระบาด สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ แต่ต้องขออนุญาตผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้เสียงต้องขออนุญาตฝ่ายปกครอง เป็นต้น ขณะที่การจัดงานที่ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ต้องขอความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย

ได้แก่ 1. ผู้จัดงาน ควรจัดในสถานที่ที่ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมากที่สุด เว้นระยะห่าง ไม่แออัด คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นผิว มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และมีผู้กำกับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 2. ประชาชนต้องสวมหน้ากาก ถอดในเวลาที่จำเป็น คือ การดื่มน้ำรับประทานอาหาร สแกนไทยชนะทุกครั้ง หากกลับมามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้พบแพทย์และแจ้งสถานที่ที่ไป และ 3. เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบว่ามาตรการถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง แจ้งให้แก้ไขแล้วไม่ปรับปรุง เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งปิด โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด

หลายที่ก็มีการจัดงานได้ดี เช่น ชลบุรี อย่างไรก็ตาม แนะนำว่าการจัดงานที่เหมาะสมคนแบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆ ไม่ให้มีการปะปน โดยกลุ่มหนึ่งอาจรวมกันไม่เกิน 10 คน โดยใช้พื้นที่ประมาณ 2 ตารางเมตรต่อคน และจัดระยะห่างระหว่างกลุ่มประมาณ 3 เมตร ก็จะเกิดความปลอดภันและเป็นระเบียบเรียบร้อย หากมีปัญหาจะสามารถดูแลเป็นกลุ่มๆ ได้ง่าย”

เมื่อถามว่าช่วงปีใหม่จะกวดขันเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีมติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงปีใหม่ โดยรณรงค์เรื่องดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม จากเดิมที่เมาไม่ขับ ซึ่งปัญหาคือดื่มจนไม่รู้ว่าเมาหรือไม่ จึงเน้นให้ อสม.ตรวจคนเมาอย่างง่ายโดยไม่ใช้เครื่องมือในวันที่ 19 ธ.ค. จึงเพิ่มการรณรงค์เป็นการดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ส่วนมาตรการทางกฎหมาย จะเข้มเรื่องการขายให้เด็กและคนเมา หากเกิดอุบัติเหตุจะสอบย้อนศรว่าใครเป็นคนขายเพื่อเอาผิดด้วย รวมถึงมีการตั้งด่านชุมชนด้วย

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ถามต่อว่าจากการปิด Big Mountain มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่างานอื่น ๆ ก็มีความแออัดเช่นกัน นพ.โอภาสกล่าวว่า ยืนยันว่าจัดกิจกรรมทำได้ แต่ที่ผู้ว่าฯ นครราชสีมาสั่งปิด ก็เห็นว่าคนแออัดเยอะมาก คนสแกนไทยชนะวันเดียวในงานก็ 3 หมื่นคน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงไปตรวจสอบติดตามขอให้แก้ไขบอกว่าแก้ไม่ได้ ก็ถือว่าครบถ้วนคือแก้ปัญหาไมได้และคนแออัด ความเสี่ยงการแพร่กระจายโรคเป็นไปได้สูง

ถ้ามีการกระจายไปคนมาจากทั่วประเทศแล้วกลับไป จะยิ่งกว่าสนามมวยลุมพินี 10 เท่า เพราะสนามมวยคนหลักพันต้น ๆ หมื่น แต่นี่คนร่วมงาน 4-6 หมื่น จะกระจายขนาดไหน หากไม่ป้องกันไว้ก่อนแล้วเกิดเหตุขึ้นมาเชื่อว่าคงป้องกันไม่ทัน