เปิดรายชื่อบ้าน “ธนาธร” นั่งเก้าอี้ กก.บ.เรียลแอสเสทฯ ช่วงเจรจา เช่าที่ดิน สนง.ทรัพย์สิน!!

1401

จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยคำพิพากษาของศาลฯ คดีการทุจริตปลอมแปลงเอกสารสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยในคำพิพากษาดังกล่าว ปรากฎพฤติการผิดปกติเข้าข่ายการเจตนายัดเงินใต้โต๊ะของ นายสกุลธร น้องชายนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ซึ่งถึงแม้ว่าการทำความผิดของนายสกุลธร จะยังไม่สำเร็จเพราะโดนหลอก แต่ก็ทำให้เห็นเจตนาทุจริตชัดเจน ในการพยายามให้เงินเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกกับการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ของบริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ ที่เป็นบริษัทของครอบครัวนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จนเป็นที่วิพากษวิจารณ์กันว่า นายธนาธรเองมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่

ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 สำนักข่าวอิศราได้เผยแพร่รายงานเปิดเผยว่าใครเป็นกรรมการในบริษัทท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ ที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวพันกรณีจ่ายเงินเพื่อแลกสัมปทานที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยระบุว่า

พลิกเอกสารจดทะเบียน บ.เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จากก่อตั้ง 2548 –ช่วงเกิดคดีพัจ่ายเงิน 20 ล.แลกสัมปทานที่ดิน สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ปี 2560 นอกจาก ‘สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ ใครเป็นกรรมการบ้าง ?

กรณีนายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ นักธุรกิจน้องชายของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า จ่ายเงิน 20 ล้านบาท ให้กับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กับพวก เพื่อให้ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ของนายสกุลธร ได้สิทธิการเช่าที่ดินแปลงงามย่านชิดลม กรุงเทพฯ ของ สํานักงานทรัพย์สินฯ เหตุเกิดเมื่อ มี.ค.-พ.ย. 2560 ต่อเนื่องกัน ในท้องที่แขวงดุสิต เขตดุสิต และแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ข้อมูลรายงานแล้วว่า บริษัทนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เข้ามาถือหุ้นครั้งแรก จำนวน 900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2550 ถือหุ้นเรื่อยมาจนถึง 30 เม.ย.2560 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) และไม่มีชื่อเป็นกรรมการ

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ลองมาดูชัดๆว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวมีใครเป็นกรรมการ?

นับตั้งแต่ก่อตั้งจดทะเบียนวันที่ 17 ม.ค.2548 จนถึง 27 เม.ย. 2563 บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการหลายครั้ง

ในช่วงก่อตั้ง มีกรรมการ 4 คนคือ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส. ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายสกุลธร จึงรุ่งเรือง (ดูเอกสาร)

2 พ.ค.2561 มีกรรมการ 5 คนคือ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส. ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายสกุลธร จึงรุ่งเรือง (ดูเอกสาร)

กระทั่งวันที่ 25 ม.ค.2562 นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ออกจากกรรมการ พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย.2559) อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าเป็นกรรมการร่วมกับนางอัญชลี ชวนิตย์ นายดุษฎี เตชะมนตรีกุล นายเสวก ประกิจฤทธานนท์ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ รวมเป็น 7 คน

29 พ.ค.2562 กรรมการออก 4 คนคือ พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ นางอัญชลี ชวนิตย์ นายดุษฎี เตชะมนตรีกุล นายเสวก ประกิจฤทธานนท์ ลาออกจากกรรมการ ไม่มีกรรมการเข้าใหม่ เหลือกรรมการ 3 คนคือ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ จนถึงปัจจุบัน (ดูเอกสาร)

จากข้อมูลเห็นได้ว่าในช่วงปี 17 ม.ค.2548-ก่อนวันที่ 2 พ.ค.2561 กรรมการ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด มีจำนวน 4 คน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กระทั่ง นายบดินทร์ธรเข้ามาเป็นกรรมการอีก 1 คน เป็น 5 คน วันที่ 2 พ.ค.2561

ส่วนข้อมูล ผู้ถือหุ้นนั้น นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นใหญ่มาตั้งแต่ต้น

ทั้งหมดเป็นข้อมูลเครื่องเคียง อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วงดังกล่าว ทราบเรื่อง หรือทราบการเจรจาเช่าที่ดินหรือไม่ ต้องสอบถามเจ้าตัว?

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา