ศรีสุวรรณ จี้กกต. สอบ พรรคเพื่อไทย ถูก “ทักษิณ” ครอบงำ ชัดเจน

2802

งานเข้าแล้ว!! ศรีสุวรรณ จี้กกต. สอบ “พรรคเพื่อไทย” ถูก “ทักษิณ” ครอบงำ หลังออกตัวแรงช่วยหาเสียงนายก อบจ.เชียงใหม่!!

จากกรณีที่ทางด้านของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เคลื่อนไหวทางการเมือง โดยการส่งจดหมายถึงคนเชียงใหม่ในเชิงหาเสียง ให้ร่วมสนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ. ที่สังกัดพรรคเพื่อไทย ส่งผลให้เกิดกระแสความขัดแย้งระหว่าง สมาชิกพรรคเพื่อไทย กับ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. อย่างชัดเจน

ล่าสุดทางด้านของ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ธ.ค.63 เวลาประมาณ 10.00 น. จะมีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้สอบ ประเด็น นายทักษิณ และพรรคเพื่อไทย

ซึ่งจากกรณีดังกล่าว แสดงให้เห็นได้ชันเจนขึ้นว่าอาจเป็นการเข้าข่ายพรรคการเมืองยินยอม หรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ

ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และหรือบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมืองกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 28 และ มาตรา 29