ในหลวง พระราชทานสัมภาษณ์แก่เยาวชนจิตอาสา ต่อความท้อแท้ ความเหนื่อยที่เกิดขึ้น

1368

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานสัมภาษณ์แก่เยาวชนจิตอาสา ต่อความท้อแท้ ความเหนื่อย ที่เกิดขึ้น ด้วยพระสุรเสียงที่เป็นกันเอง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน ทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา “LOVE CAMP”Leadership – Oneness – Volunteer – Expert หลักสูตรการฝึกปฎิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 1 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 271 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน และผู้ดูแลนักเรียน จำนวน 71 คน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 ธันวาคม 2563

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชกระแสสอนเยาวชน และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเยาวชนจิตอาสาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองด้วยความเรียบง่าย พร้อมกับพระราชทานสัมภาษณ์แก่เยาวชน ต่อความท้อแท้ ความเหนื่อย ที่เกิดขึ้น
ในตอนหนึ่ง น้องโบอี้ ถามว่า : อยากทราบว่าในหลวงทรงงานเพื่อประชาชนตั้งมากมาย ในบางวันหรือบางเวลาในหลวงมีความท้อ มีความเหนื่อยไหม
ในหลวง ตรัสตอบว่า ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปบางวันก็ท้อ บางวันก็เสียใจ บางวันก็แทบจะไม่อยากต่อสู้กับความไม่ดีแต่ก็เป็นของธรรมดา เราก็ต้องรู้ว่ากำลังใจ ไม่ได้มาจากเวลาที่เราแข็งแรงที่สุด กำลังใจความมั่นใจมาจากสิ่งที่ได้รับการอบรมโดยความเชื่อที่ถูกต้องเวลาท้อก็ต้องเอาเหตุผลขึ้นมาพิจารณาเอาอุดมการณ์ขึ้นมาพิจารณา แล้วก็ทำต่อไป ไม่มีใครมีความท้อ แต่อย่าให้ความท้อนั้นเป็น มารดึงเราลงไปได้ มันต้องท้อมันต้องเบื่อมันต้องเครียด มันต้องเสียใจเป็นของธรรมดา แต่เมื่อมีอุดมการณ์มีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องมีความรู้แจ่มแจ้งในความจริงความรู้เรื่องสำนึกในหน้าที่เราก็ไปได้ ไม่มีใครบอกว่าแฮปปี้มีความสุขดึ๋งดั๋งตลอด มันก็ต้องมีความท้อ ก็ไม่ต้องให้ความท้อมาเป็นนายบั่นทอนเราได้ โอเคไหม (ทรงสรุปด้วยพระสุรเสียงที่เป็นกันเอง)