น้องสไปรท์ เด็กนักเรียน ม.3 คว้าเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมหาวิทยาลัย

3235

สุดยอดอัจฉริยะ!! น้องสไปรท์ เด็กนักเรียน ม.3 คว้าเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมหาวิทยาลัย!!

โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th Thailand Mathematical Olympiad) หรือ TMO 17

โดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยได้มีการจัดแข่งขันในวันที่ 5 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ซึ่งในปีนี้นั้นมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 96 คน​ ในปีนี้นักเรียนทั้งหมดได้รับรางวัลแบ่งเป็นเหรียญ ทอง7​ เงิน​18​ ทองแดง​27

ในส่วนที่น่าจับตามองก็คือ ด.ช.พิพิชชญะ​ ศรีดำ หรือน้องสไปรท์ นักเรียนเกรด 9 (มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) จากโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่​-หาดใหญ่​ ได้เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้เหรียญทองและรางวัลพิเศษคะแนนสูงสุดภาคใต้ ซึ่งถือว่าน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง