อดีตคณบดีนิติ มธ. นำเสนอ สสร. จะต้องเป็นคนที่มีอายุ ไม่เกิน 40 ปี

1985

จากที่มีมติเป็นเอกฉันท์ ในเรื่องของโมเดล สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง 150 คน และมาจากการแต่งตั้ง 50 คน

ซึ่งในสัดส่วนดังกล่าว มาจากหลายภาคส่วนดังต่อไปนี้ 150 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
20 คน มาจากการเลือกโดยรัฐสภา , 20 คน มาจากการเลือกโดยที่ประชุมอธิการบดี โดยแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนหรือรัฐศาสตร์ 10 คน และผู้มีประสบการณ์การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการร่างรัฐธรรมนูญ 10 คน , 10 คน มาจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ล่าสุดทางด้านของ นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว โดยเป็นการนำเสนอแนวทางของ สสร. ที่เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ฮือฮาสุดๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ขอเสนอให้สสร.มีอายุไม่เกิน 40 ปี เพราะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นของคนรุ่นใหม่ช่วยกันสถาปนาขึ้นเองเพื่ออนาคตที่ดีของพวกเขา”

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!