“ปลดแอก” นำ “คอมมิวนิสต์” พุ่งเป้าโจมตีพระราชวัง อ้างแรงงานสร้างชาติ!!

3103

เพจเฟซบุ๊ก “เยาวชนปลดแอก – Free YOUTH” ซึ่งเป็นเพจหลักที่คอยสั่งการม็อบราษฎร 2563 เคลื่อนไหวชุมนุมตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเพจหลักและทางการของ คณะราษฎร ได้ประกาศเปิดตัวการชุมนุม และสัญลักษณ์รูปแบบใหม่

ที่สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมาก โดยการชูสัญลักษณ์ “คอมมิวนิสต์” ซึ่งเป็นความขั้นแย้งกับประชาธิปไตยที่เรียกร้องเป็นอย่างมาก

คณะราษฎร ประกาศ รีสตาร์ทประเทศไทย พร้อมชูสัญลักษณ์ คอมมิวนิสต์

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก “เยาวชนปลดแอก – Free YOUTH” ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่า “พระราชวัง เกิดจากน้ำมือของแรงงาน ภาษีทุกบาท มาจากความทุกข์ยากของแรงงาน แต่แรงงานกลับต้องกระเสือกกระสนภายใต้รัฐล้มเหลวแห่งนี้ ไม่แม้แต่จะสามารถใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถูกมองเป็นเพียงฝุ่นใต้ตีน ไม่เห็นคุณค่าความเป็นคนเท่าๆกัน

“แรงงานสร้างชาติ มิใช่มหาราชองค์ใด” โปรดติดตาม เร็วๆนี้ RESTART THAILAND”
นอกจากนี้ เพจเฟซบุ๊ก “เยาวชนปลดแอก – Free YOUTH” ยังโพสต์สัญลักษณ์ RT โดยตัว R เหมือน “เคียว” ส่วนตัว T เหมือน “ค้อน”

สำหรับ “ค้อนเคียว” เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของลัทธิคอมมิวนิสต์ มักใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายของลัทธิคอมมิวนิสต์ พรรคคอมมิวนิสต์ หรือรัฐคอมมิวนิสต์ต่างๆ ทั่วโลก โดยปกติแล้วมักทำเป็นรูปค้อนและเคียวไขว้กันดังภาพ ซึ่งเครื่องหมายทั้งสองอย่างนี้ คือสัญลักษณ์บุคคลในชนชั้นกรรมาชีพและชนชั้นชาวนา

สัญลักษณ์นี้เป็นที่รู้จักกันดีจากการที่นำรูปดังกล่าวไปใช้ในธงชาติสหภาพโซเวียต(ล่มสลายไปแล้ว) ควบคู่ไปกับรูปดาวแดง และยังถูกนำไปใช้ในธงและตราสัญลักษณ์ต่างๆ อีกจำนวนมาก.