หมอยง แนะ 8 ข้อปฏิบัติป้องโควิดระลอก2 เตือนหัวเมืองชายแดนคือจุดสำคัญ ห้ามประมาท

1886

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan มีเนื้อหาดังนี้…

โควิด-19 การป้องกันการระบาดระลอก 2 เป็นหน้าที่ของทุกคน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดอยู่ในทั่วโลกอย่างรุนแรง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศไทย เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน สิ่งที่ทุกคนทำได้ คือ

1. ก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือให้สะอาด ใช้ alcohol Gel ไม่จัดต้องใบหน้า กำหนดระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสคนหมู่มาก

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

2. เมื่อจำเป็นต้องเข้าชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า อย่าลืมฝากรอยเท้า scan ชัยชนะ เข้าและออก

3. ธุระจำเป็นที่จะต้องทำ ต้องเดินทาง ก็เดินทาง ถึงแม้จะไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม

4. การใช้รถประจำทาง รถสาธารณะ จะต้องระวัง ป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ จะต้องไม่จับใบหน้า ทำความสะอาดมือ ให้บ่อยขึ้น

5. เมื่อต้องโดยสารเครื่องบิน ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม ไม่ให้ไป ก่อนขึ้นเครื่องทำความสะอาดมือ ขยับหน้ากากอนามัยให้แน่น และเมื่อขึ้นไปแล้ว ลดการสนทนา ไม่รับประทานอาหาร งดการเข้าห้องน้ำ ถ้าไม่จำเป็น เมื่อลงจากเครื่อง ทำความสะอาดมืออีกครั้งหนึ่ง

6. ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการระบาดของโรค ต้องบอกความจริง ไม่ปกปิดข้อมูลใดๆทั้งสิ้น

7. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ ปกปิด ผับ บาร์ สถานเริงรมย์ต่างๆ บทเรียนในอดีตทั้งของประเทศไทย เกาหลี ญี่ปุ่น เห็นอยู่แล้วว่าเป็นแหล่งกระจายโรค

8. ใครที่กำหนดการท่องเที่ยวในฤดูหนาว ในประเทศก็ดำเนินต่อได้ตามปกติ โดยมีมาตรการต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

ประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อไป การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจก็ต้องดำเนินไปพร้อมกัน

ส่วนใหญ่การระบาดของโรค จะเข้าสู่ตัวเมืองใหญ่ แล้วกระจายไปสู่เมืองเล็ก ๆ ภายหลัง ในประเทศเพื่อนบ้านก็เช่นเดียวกัน การระบาดหนักมากในเมืองหลวง แล้วจึงค่อยขยายมาตามหัวเมืองชายแดนประเทศไทยที่เป็นเมืองหลัก ชายแดนที่มีการติดต่อกับเมืองหลักต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการแพร่ระบาดของโรคที่จะเข้าสู่ประเทศไทย ถ้าทุกคนที่เข้าสู่ประเทศไทย มีการกักกันเฝ้าระวัง 14 วัน ก็จะไม่สามารถนำเชื้อเข้าสู่ประเทศได้ ทุกคนต้องช่วยกันดู โดยเฉพาะตามแนวชายแดน