อ.ชูชาติ ชี้ชัด “น้องชายธนาธร” เข้าข่ายมีความผิดตามกม.อาญา มาตรา 144!?!

2135

อ.ชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ชี้ชัด น้องชายธนาธร เข้าข่ายมีความผิดฐานพยายามกระทำความผิดมาตรา 144

จากกรณีที่น้องชายของธนาธร นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้มีการจ่ายเงิน 20 ล้านบาทให้กับบุคลากรคนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หวังจะได้สัมปทานที่ดินทำเลทองย่านชิดลม แต่กลับกลายเป็นว่า โดนเขาหลอกอีกที เนื่องจาก บุคลากรคนนั้นไม่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็เป็นที่จับตามมองและวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ทำไม นายสกุลธรถึงยังไม่ถูกดำเนินคดี

ล่าสุดทางด้าน นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของนายสกุลธร ที่มีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 20 ล้านบาท โดยระบุข้อความว่า

กรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ อท 76/2562 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท 228/2563 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และ ที่ 2 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,143,264,265,268 ฯ โดยให้จำคุกคนละ 3 ปี มีข้อเท็จจริงที่ยุติตามคำพิพากษาว่า นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้จำเลยที่ 2 ดำเนินการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้สิทธิการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย(ชิดลม) โดยมีค่าตอบแทน 500 ล้านบาท
ต่อมานายสกุลธรได้จ่ายเงินให้จำเลยทั้งสองรวม 3 งวด เป็นเงิน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบแทนในการที่จำเลยทั้งสองจะร่วมกันไปติดต่อประสานงานและให้นำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน โดยวิธีอันทุจริตและผิดกฎหมาย เพื่อจูงใจรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้กระทำในหน้าที่ด้วยการจัดสรรที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ให้บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้สิทธิการเช่าระยะยาว
โดยไม่ต้องผ่านการประมูลตามขั้นตอนตามปกติของการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อันเป็นคุณแก่บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และทำให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เสียประโยชน์ที่จะได้รับเงินจากการประมูลที่สูงที่สุด ในประการที่จะได้รับความเสียหายแก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฯลฯ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 บัญญัติว่า ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้า
พนักงาน ฯลฯ เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การกระทำของนายสกุลธรที่เสนอจ่ายค่าตอบแทนให้แก่จำเลยทั้งสองเป็นเงิน 500 ล้านบาท โดยจ่ายให้แล้ว 20 ล้านบาท และให้นำเงินบางส่วนไปมอบให้รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อจูงใจ
ให้กระทำในหน้าที่ด้วยการจัดสรรที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยให้บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้สิทธิการเช่าระยะยาว โดยไม่ต้องผ่านการประมูลตามขั้นตอนตามปกติ ฯ
จึงเป็นการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินแก่รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ตามมาตรา 144
แม้จำเลยทั้งสองไม่ได้นำเงินที่นายสกุลธรจ่ายให้ไปมอบให้รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่นายสกุลธรก็ได้ลงมือกระทำความผิดแล้ว
นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ ย่อมเข้าข่ายมีความผิดฐานพยายามกระทำความผิดมาตรา 144 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ซึ่งมีโทษ 2 ใน 3 ของโทษตามมาตรา 144
พนักงานสอบสวนในคดีนี้ย่อมทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดี แต่มีเหตุผลอะไรจึงไม่สอบสวนดำเนินคดีแก่นายสกุลธร
ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144,80 ?
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้เรียกหาความเสมอภาคนิ่งเฉยได้อย่างไร ?
พรรคก้าวไกลต้องตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีโดยรีบด่วน ?
สังคมไทยจะปล่อยให้คนเสนอจ่ายสินบน 500 ล้านบาทลอยนวลหรือ ?