“อดีตทูตนริศโรจน์” ชำแหละ “ฝ่ายตรงข้ามรบ.” ใช้ล็อบบี้ยิสต์ปั่นเมกาแทรกแซงไทย

3058

จากที่เว็บไซต์คณะกรรมาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐ มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา แสดงจุดยืนสนับสนุนขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในไทย

ทั้งนี้โดยจดหมายข่าวของคณะกรรมาธิการนำเสนอโดย บ็อบ เมเนนเดซ , ดิค เดอร์บิน วุฒิสมาชิก สมาชิกคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐ และสว.อีก 7 คน หนึ่งในนั้นคือ แทมมี ดักเวิร์ธ สว.อเมริกันเชื้อสายไทย ซึ่งย้ำพันธกรณีของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรมในประเทศไทย โดยมติดังกล่าวมีขึ้นหลังการประท้วงของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในไทย ซึ่งต้องเผชิญกับความรุนแรงและการปราบปรามจากสถาบันพระมหากษัตริย์ และรัฐบาล

ขณะที่วุฒิสมาชิก แทมมี ดักเวิร์ธ ชาวเมริกันเชื้อสายไทย ระบุในข้อมติดังกล่าวด้วยว่า “ในฐานะชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิในการประท้วงอย่างสันติ ดิฉันรู้ว่าทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา และไทยที่มีมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้น รวมถึง สิทธิในทางประชาธิปไตยของปัจเจกชนที่แบ่งแยกไม่ได้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะยึดถือและป้องป้องรักษาไว้”

ล่าสุด วันที่ 5 ธ.ค.63 นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก “Fuangrabil Narisroj”ระบุว่า
“ตามที่วุฒิสภาสหรัฐออกข้อมติ (resolution) เกี่ยวกับประเทศไทยนั้น ผมได้รับความกรุณาจากท่านผู้ใหญ่แห่ง กต. ท่านหนึ่งซึ่งท่านเข้าใจการเมืองสหรัฐฯดีท่านได้ช่วยอธิบาย ดังนี้

1) สถานการณ์ในไทยมิได้เป็นอย่างที่กล่าวไว้ในร่าง resolution ถ้อยคำส่วนใหญ่มาจากมุมโจมตีทางการเมืองที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลไทยใช้ และมีหลักฐานว่าเอาไปใช้ในสหรัฐฯโดยผ่าน lobbyists อเมริกันที่จ้างให้ทำงานแทน !!
2) ไม่มีชาติไหนมองมุมนี้ ทุกประเทศเข้าใจไทยดีว่าได้ exercise restraints ตลอดเวลา และใช้ขั้นตอนการบริหารจัดการการประท้วงตามหลักสากล และอย่างอะลุ่มอะล่วยอย่างมากด้วย

3) การออก resolution เช่นนี้ ไม่เป็นประโยชน์อันใดต่อสหรัฐฯ และไม่ช่วยทำให้สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น หรือช่วยส่งเสริมให้คสพ.ของสองประเทศเจริญรุดหน้า แต่กลับอาจจะมีผลในทางตรงกันข้าม

4) อย่างไรก็ดี หลายประเทศน่าจะติดตามเฝ้าดูเรื่องนี้ด้วยความแปลกใจระคนสนใจ การเดินในแนวนี้ของสหรัฐฯไม่ผิดไปจากการแผ้วถางทางส่งเสริมให้เกิดการแทรกตัวเข้าหาไทยใกล้ชิดยิ่งขึ้นของบางประเทศที่สนใจไทย ซึ่งโดยรวมแล้ว ไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นใดโดยเฉพาะที่ประชาชนอเมริกันจะรู้สึกชื่นชมได้”