รมต.ถาวร เปิด 6 นโยบาย เตรียมตัว เป็นศูนย์กลางการบินในระดับภูมิภาค

2109

เตรียมความพร้อม!! รมต.ถาวร โชว์กึ๋น เปิด 6 นโยบาย ประเทศไทยเตรียมตัว เป็นศูนย์กลางการบินในระดับภูมิภาค!!

ในวันที่ 4 ธ.ค.63 ทางด้านของ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ทำการมอบหมายขั้นตอนดำเนินงานให้กับทางด้านของผู้บริหาร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค โดยมีทั้งหมด 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาศักยภาพการเดินอากาศ เพื่อบริหารการจราจรทางอากาศ ให้มีความเสี่ยงเป็นศูนย์
2. พัฒนาการบริหารการจราจรทางอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต
3. พัฒนาและเสริมศักยภาพเชื่อมโยง 3 ท่าอากาศยานหลักของประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา

4. พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศ โดยเฉพาะการปฏิบัติการการบินของอากาศยานไร้คนขับ
5. บริหารงบประมาณ แผนงาน โครงการ ให้ทั้งหมดสอดคล้องกับการพัฒนาสนามบินทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
6. บวท. จะต้องรายงานผลกรทะที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจการบิน และการฟื้นตัว