ในหลวง พระราชทานถุงยังชีพ10,000ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

2531

จากเหตุสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด 90 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ 314,639 ครัวเรือน ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในจังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส

ล่าสุด พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 4 ยังคงจัดกำลังทหาร 575 นาย ชุดแพทย์เคลื่อนที่ 7 ชุด และยุทโธปกรณ์ รถบรรทุกขนาดใหญ่ 40 คัน

ร่วมกับทางจังหวัดสนับสนุนการอพยพคน ขนย้ายสิ่งของสู่พื้นที่ปลอดภัย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ส่งมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค อำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชน การจัดตั้งรถครัวสนามพระราชทาน รวมทั้งการรับส่งประชาชนบริเวณท่าอากาศยานยาน โดยยังดำรงการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 10,000 ชุด ได้จัดกำลังเข้าช่วยการขนส่งสิ่งของพระราชทาน นำไปมอบให้ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน เริ่มจุดแรกที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานถุงยังชีพ จำนวน 10,000 ชุด ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

รวมทั้งอำเภอทุ่งสง ซึ่งจังหวัดจะได้จัดพิธีมอบให้ผู้ประสบภัยที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อ.ท่งสง เป็นจุดแรก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

อีกทั้งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 5,000 ชุด และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 800 ชุด