ดร.นิว ชี้ชัด แผ่นดินไทยต้องมีในหลวง ร่วมกันแสดงเจตจำนงของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

2622

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว ชี้ชัด แผ่นดินไทยต้องมีในหลวง ร่วมกันแสดงเจตจำนงของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทางด้าน ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีแผ่นดินไทยต้องมีในหลวง และเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยระบุข้อความว่า

#แผ่นดินไทยต้องมีในหลวง
กว่า ๘๘ ปีที่ผ่านมา ประชาธิปไตยไม่เคยสมบูรณ์ เพราะการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นจากคนส่วนน้อย โดยปราศจากเจตจำนงอันแท้จริงของประชาชน
ในขณะที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้วางรากฐานของชาติ และระบอบประชาธิปไตยเพื่อประชาชนมาตั้งแต่ต้น
เราจึงพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะสถาบันหลักของชาติซึ่งเป็นสถาบันประชาธิปไตย และเป็นกำลังของประชาชน ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เคียงข้างกับประชาชนมาโดยตลอด
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๑๙ น.
ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมกันแสดงเจตจำนงของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
“แผ่นดินไทยต้องมีในหลวง”
พร้อมใจกันจุดเทียนบอกรักพ่อทั้งแผ่นดิน
ณ ท้องสนามหลวง และพื้นที่กิจกรรมในทุกจังหวัด พร้อมร่วมกันติดแฮชแท็ก #แผ่นดินไทยต้องมีในหลวง #ThailandMustHaveTheKing
ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ