ภาพ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช น้ำทะลักท่วมหนัาห้องฉุกเฉิน

1606

จากกรณีมีรายงานว่า พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังประสบกับอุทกภัยอย่างหนัก โดยความเสียหายเบื้องต้นถึงขณะนี้ มีพื้นที่ประสบภัยได้รับผลกระทบและเสียหาย 23 อำเภอ

รวม 78 ตำบล 351 หมู่บ้าน 7 ชุมชน ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอชะอวด,จุฬาภรณ์,ทุ่งสง,เมืองนครศรีธรรมราช,พระพรหม,ร่อนพิบูลย์,ท่าศาลา,พิปูน,นาบอน,ลานสกา,สิชล,เฉลิมพระเกียรติ,เชียรใหญ่,นบพิตำ

และอำเภอขนอม ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 47,939 คน 16,709 ครัวเรือน บ้านพักเสียหายบางส่วน จำนวน 8 หลัง (อ.นาบอน 1 หลัง , อ.ท่าศาลา 7 หลัง)

สถานศึกษา : ได้รับผลกระทบ 15 แห่ง ประกาศหยุดการเรียนการสอน 6 แห่ง วัด/มัสยิด/โบสถ์อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ความเสียหายด้านการเกษตร ด้านพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ 67 ตำบล 624 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรประสบภัย 291,156 ไร่ แบ่งเป็น นาข้าว 28,278 ไร่ พืชไร่ 9,415 ไร่

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดนาทีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมเมืองคอน 15 อำเภอเจอหนักสุด (คลิป)

ต่อมา มีรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มวลน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ใน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยระดับน้ำท่วมถึงหน้าห้องฉุกเฉินสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่ต้องเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ปลอดภัย

ขอบคุณภาพ : เฟซบุ๊ก Revo Slim