พุทธะอิสระ ขอบคุณแกนนำทุกคน ทุกจังหวัด ช่วยกันปลุกเร้าความจังรักภักดีให้ฟุ้งกระจายไปทั่วแผ่นดิน

2095

พุทธะอิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่อ “หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)” ระบุว่า ขอบคุณลูกไทย ผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ทุกคน 30 พฤศจิกายน 2563

หลังจากได้ตระเวนไปพบปะพูดคุยกับสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดง ที่เปลี่ยนมาเป็นสหกรณ์หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน พร้อมประชาชนคนเสื้อเหลืองเทิดทูนสถาบัน ในหลายภูมิภาค ตั้งแต่เหนือจรดใต้

ทำให้เห็นน้ำใจแห่งความจงรักภักดี ของลูกไทยที่มีให้ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากเพียงใด ทำให้พอจะมั่นใจได้ว่า ลูกไทยส่วนใหญ่ ยังต้องการดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เคียงคู่อยู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านาน

อีกทั้งได้ถือโอกาสเดินสาย พูดชักชวน นัดหมายให้เดินทางมาแสดงพลังความจังรักภักดี ในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ให้ถนนราชดำเนิน ทุ่งท้องสนามหลวง เต็มไปด้วยเสื้อเหลืองเรืองรอง ดังทองทาแผ่นดิน ขอบคุณ ขอบคุณ บรรดาแกนนำทุกคน ทุกจังหวัด ที่ช่วยกันปลุกเร้าความจังรักภักดี ให้ฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งแผ่นดิน ขอบคุณ พุทธะอิสระ