อดีตนักวิชาการสภาปฏิรูปฯ ชี้ สามเณรสหรัฐ แก๊งแครอท ไร้สังกัดแค่จับสึกคงไม่พอ

3334

หากใครที่ติดตามการชุมนุมจะพบว่ามี พระภิกษุ รวมถึงสามเณร เข้าร่วมชุมนุม และยังได้ทำการปราศรัยอยู่บ่อยครั้งในช่วงหลัง

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า” หรือ “โฟล์ค” นักศึกษาปริญญาตรี หนึ่งในภาคีนักศึกษาศาลายา ซึ่งเป็นสมาชิกแก๊งแครอท ได้ทำการขึ้นปราศรัยอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้มีชื่อเสียงในกลุ่มม็อบ และล่าสุดทางด้านของวัดดอนไชย จ.พะเยา ต้นสังกัด ได้มีคำสั่งให้พ้นจากวัดแล้ว

ล่าสุดทางด้านของ ดร.มงคล นาฏกระสูตร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร และอดีตผู้ชำนาญการสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ถึงประเด็นของ สามเณรสหรัฐ ว่าจับสึกคงไม่พอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#เหลืองไร้สังกัด
สามเณรแปลว่า เหล่าก่อของสมณะ สมณะแปลว่าผู้สงบ สามเณรรูปไหนไม่สงบ แสดงว่าไม่ใช่สามเณรที่ดี ที่จริง
สามเณรที่ไร้สังกัด คือ ไม่สังกัดวัด มหาเถรสมาคมมีกฎให้สละสมณเพศได้ ไร้สังกัดวัด ไม่เท่าไร แต่ไร้วุฒิภาวะทางสงฆ์ ไร้ศรัทธาในคำสอนขององค์พุทธะ ไร้สังกัดแห่งธรรมวินัย ไม่เคารพกฎหมาย จาบจ้วงสถาบันสูงสุดของชาติ คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ฝักฝ่ายการเมือง แค่จับสึกคงไม่พอแล้ว ต้องนิมนต์สังกัดคลองเปรมาราม…ด้วย