ดร.อานนท์เหนื่อยมากต้องอธิบายรุ้งทุกอย่าง ขอบคุณครู6สายวิชาให้ความรู้ใช้ปกป้องสถาบัน

58721

จากที่เมื่อวันที่ 27 พ.ย.63 รายการถามตรงๆ กับจอมขวัญ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ดำเนินรายการโดย น.ส.จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ในหัวข้อ 2 มุมมอง ต่อ พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 2561

ทั้งนี้โดยได้เชิญ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิทย์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณาจารย์สถาบันทิศทางไทย ร่วมดีเบตกับ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมทั้งยังเพิ่งได้เป็น 1 ใน 100 ผู้หญิงที่เป็นผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงจากบีบีซี ประเทศอังกฤษ

สำหรับเนื้อหารายการมีบางช่วงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดย ดร.อานนท์ กล่าวว่า ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่ทรัพย์สินรัฐบาล หรือทรัพย์สินราษฎร เพราะตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมา เปรียบเทียบกับการเล่นหุ้นแล้วไปจ้างผู้จัดการกองทุน เช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จะไปทำบลายด์ทรัสต์ (blind trust) หรือการทำให้ตนเองไม่เข้าไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สิน ก็ไปจ้างใครสักคนเป็นผู้จัดการกองทุน นายธนาธร เข้าไปยุ่งในการบริหารกองทุนไม่ได้แล้ว แต่ยังได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่องมาตลอด

ต่อมาเมื่อถาม น.ส.ปนัสยา ถึงประเด็นการชุมนุมที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ น.ส.ปนัสยา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือครองหุ้น SCB จำนวน 25% ของมูลค่าหลักทรัพย์ จำนวนทรัพย์สินที่พระมหากษัตริย์ถือครองอยู่มากเกินความจำเป็นหรือไม่ ไม่ได้มีปัญหาว่าจะถือหุ้นหรือไม่ แต่พยายามชูประเด็นว่า งบประมาณส่วนตัวของพระมหากษัตริย์มากเกินความจำเป็นหรือไม่ ในเมื่อประเทศไทยยังมีคนต้องอดอยากอยู่ ยังต้องหาเช้ากินค่ำ

เมื่อถาม ดร.อานนท์ ว่า เมื่อหุ้น SCB อยู่ในพระนามของพระองค์ ไม่ได้น่าเป็นห่วงเรื่องการตั้งคำถามเพียงอย่างเดียว แต่เรื่องการแข่งขัน มีได้ มีเสียทางเศรษฐกิจ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่ เพราะพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมือง ทำให้ดร.อานนท์ ตอบว่า ก็ไม่มีอะไรต่าง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ก็ลงทุนมาอย่างนี้ตลอด สยามกัมมาจล หรือ บุคคลัภย์ (Book Club) เกิดขึ้นเพราะต้องการสู้กับธนาคารพาณิชย์ต่างชาติ และระบบโพยก๊วน ซึ่งเป็นการเอาการเงินของประเทศทั้งหมดไปไว้ในมือต่างชาติ

อย่างไรก็ตามดร.อานนท์ ได้โพสต์ข้อความถึงการไปออกรายการดังกล่าว ลงในเฟซบุ๊กด้วย โดบระบุถึงเรื่องราว และความรู้ที่ได้นำไปใช้ด้วยความขอบคุณครูอาจารย์ว่า

ผมไปออกรายการถามตรงกับจอมขวัญ เรื่อง พรบ จัดระเบียบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เหนื่อยมากครับต้องอธิบายทุกอย่างเลย อยากมีเวลา lecture อีกสักสามชั่วโมง

กราบครูก่อนนอน ใช้ความรู้ในวิชาเหล่านี้เต็มๆ ในการไปออกรายการ ถามตรงกับจอมขวัญ เรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กฎหมาย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ ศ. สุดาศิริ วศวงศ์ รศ. ธัชชัย ศุภผลศิริ รศ. ชยันติ ไกรกาญจน์ รศ. สำเรียง เมฆเกรียงไกร อ. สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล อ. รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

บัญชี อ. นันทพร พิทยะ รศ. ดวงสมร อรพินท์ รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ อ. นราทิพย์ ทับเที่ยง อ. แพร กีระสุนทรพงษ์การเงิน รศ. สริตา บุนนาค รศ. ศิรินันท์ ธนิตยวงศ์ ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ ผศ. พงษ์ศักดิ์ ทรงชัยกุล รศ. ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ผศ. เมธินี วณิกกุล

เศรษฐศาสตร์ รศ. รัตนา สายคณิต รศ. พรหมพร เชี่ยวสกุล รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อ. คมขำ ดีวงษา ประวัติศาสตร์ อ. คมขำ ดีวงษา อ. วรชาติ มีชูบท อ. สวัสดิ์ จงกล รัฐศาสตร์ ศ.ดร. ไชยยันต์ ไชยพร

ทั้งหมดนี้คือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนผมให้พอมีความรู้จะนำไปใช้ในการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ผมเทิดทูนได้ ครับหลายท่านก็ได้จากโลกนี้ไปแล้ว คุณความดีที่ผมทำในวันนี้ทั้งหมด ขออุทิศส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์เหล่านี้ที่ได้สั่งสอนผมมาครับ

ที่มา : เฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich