พล.อ.ประยุทธ์ โต้เดือด “ส.ศิวรักษ์” ลั่น ม.112 มีอยู่แล้ว ถ้าละเว้นก็โดน ม.157!?!

3383

จากกรณีที่ ส. ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม กล่าวหาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้มาตรา112 กับคณะราษฏรถือว่าไม่ถูกต้อง ไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี

ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ ได้ออกมาตอบโต้ถึงกรณีดังกล่าวว่า การบังคับใช้มาตรา 112 เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาต้องทำไปตามข้อมูลและหลักฐาน แต่ทั้งหมดไม่ได้จบที่ตรงนี้ต้องอยู่ที่ศาลด้วย ซึ่งศาลเป็นองค์กรอิสระ รัฐบาลไม่มีอำนาจไปก้าวล่วง ทางนิติบัญญัติ ภาคธุรการ ภาคตุลาการ อัยการไม่ได้เลย  นายกฯไม่มีอำนาจตรงนั้น แต่ตรงนี้อำนาจของตนเพียงให้เขาทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้ถูกฟ้องร้องภายหลัง ก็ต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันให้มากที่สุดและขอร้องสื่อให้ช่วยกัน ทำด้วยแล้วกัน ให้ทุกคนเคารพกฎหมาย ถ้าเคารพกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตำรวจ

เมื่อถามว่า ส.ศิวรักษ์ ที่มีการเคลื่อนไหวและออกมาเรียกร้องให้นายกฯทบทวนการใช้มาตรา 112 นายกฯ กล่าวว่า ตนไม่ได้เป็นคนใช้ แต่เจ้าหน้าที่เป็นคนใช้และกฎหมายก็มีอยู่แล้ว

เมื่อซักต่อว่า นายกฯเป็นประธาน ก.ตร. มีอำนาจที่จะสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ให้ใช้มาตรานี้ได้ นายกฯ กล่าวว่า “ถ้าผมละเว้นมากๆก็โดนมาตรา 157”

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้า SCB โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ นายกฯ กล่าวว่า แล้วอยู่ในพื้นที่ของใคร ตำรวจเข้าไปได้หรือไม่ อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มไหน ที่ผ่านมาตำรวจเข้าไปยังไม่ได้เลย เป็นพื้นที่สงวนไว้เฉพาะ ถ้ามีเหตุการณ์จริงๆก็ไปเชิญตำรวจเขามาได้ ถ้าเข้าไปเองเดี๋ยวก็มีปัญหาอีก เหตุการณ์ที่เกิด พอไม่ชัดเจนขึ้นมาก็โยนให้เจ้าหน้าที่ ว่าเป็นผู้ทำอีก บทเรียนมีอยู่แล้วในหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้