ในหลวงตรัสขอบใจกับหมอวรงค์ “เราต้องต่อต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง”

1972

จากกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ที่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

และช่วง 20.00 น. ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จฯ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยพสกนิกรต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงพระดำเนินผ่านราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง“ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้องและโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีมาชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังได้ร่วมทูลเกล้าฯถวายสิ่งของ

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ต่อมาในเพจเฟซบุ๊กกลุ่มไทยภักดี เผยแพร่ภาพในหลวง ตรัสกับ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้ากลุ่มไทยภักดี พร้อมโพสต์ข้อความ ระบุว่า “ที่สุดแห่งความปิติ ในหลวง ทรงตรัสกับนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้ากลุ่มไทยภักดี ขอบใจ ขอบใจ “เราต้องต่อต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ต้องช่วยทำให้คนเห็น ว่าอะไรผิด อะไรไม่ดี อะไรบิดเบือน อะไรที่เป็นเฟคนิวส์” #ในหลวงสู้ๆ #ทรงพระเจริญ”

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!