จม.เปิดผนึกจากคนไทยถึงบีบีซี?!? เชิดชูคนล้มเจ้า-เชียร์ม็อบชังชาติ แค่เครื่องมือมหาอำนาจระรานศรัทธาไทย

1899

ขอบคุณอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ถ่ายทอด “จดหมายเปิดผนึกถึง สำนักข่าวบีบีซี” แทนหัวใจคนไทยนับล้านล้านดวง จากกรณีประกาศยกย่องแกนนำผู้หญิงกลุ่มม็อบล้มเจ้า ชังชาติ อ้างสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยแบบซอมบี้ว่า เป็นผู้หญิงแห่งปี สะท้อนหลักคิดและกลุ่มอำนาจที่อยู่เบื้องหลัง ว่าบีบีซีคือเครื่องมือข่าวสารแพร่พิษที่แซกอยู่ในสังคมบ้านเรา ในรูปแบบหรูหราทันสมัยน่านับถือมานาน วันนี้เปิดหน้ากากเห็นหมดไส้ใน  คนไทยต้องตื่นรู้เท่าทัน อำนาจภายนอกสมคบกระสือการเมือง พร้อมอุ้มชูสมุนบริวารที่ตอบสนองเป้าหมายนายใหญ่ คือ ทำลายอัตลักษณ์ไทย “ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์” ขอจงร่วมใจสวดแผ่เมตตา ให้พวกเขา “ได้ไปที่ชอบ ที่ชอบเถิด” เพราะพวกเขาไม่มีวันทำสำเร็จ

 

“Goodbye BBC”

(Please see English below)

เราไม่ได้อิจฉาที่คุณจะยกย่องใคร  แต่เราเห็นธาตุแท้ของคุณแล้วว่าคุณอิจฉาอย่างแรง    ที่เห็นคนไทยรักและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ การแสดงออกของคุณ   ช่างเหยียบย่ำจิตใจของชาวไทยที่เทิดทูนสถาบันยิ่ง

คุณรู้หรือไม่ว่า  การกระทำของรุ้ง ปนัสยาและเพื่อนร่วมขบวนการ สร้างบาดแผลอะไรไว้กับคนไทยทั้งชาติ คุณย่อมรู้  หาไม่แล้วคุณจะยกย่องได้อย่างไร

คุณสนับสนุนให้คนพวกนี้ให้ล้มสถาบันอย่างออกนอกหน้า ทูตของคุณจะรู้สึกอย่างไร  เราไม่รู้แต่เรารู้ว่า  เรารู้สึกอย่างไรกับพวกคุณ

ผู้หญิงคนนี้จำต้องได้ศึกษาประวัติศาสตร์และคุณูปการของสถาบันกษัตริย์ที่ในเรือนจำ เพราะเขาอยู่เหนือการสอนสั่งเสียแล้ว

ผู้หญิงคนนี้  เป็นผู้เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม  ด้วยวิธีของเผด็จการเป็นผู้ใช้คำหยาบคาย  เหยียดหยามบุคคลอื่นและมีการกระทำอันก้าวร้าวเกินรับ ต่อผู้ทรงพระคุณและผู้อาวุโส คุณบอกโลกได้  แต่คุณเปลี่ยนเราไม่ได้ เพราะโลกของเราสีขาว แต่โลกของคุณสีดำ

BBC  พวกคุณเป็นผู้ดีไม่ใช่หรือ?

คุณจะยอมรับการล้มล้างผู้มีพระคุณของพวกคุณ  ได้ด้วยหรือ หรือว่า คุณไม่รู้จักว่าความกตัญญู Gratitude คืออะไรหรือคุณไม่เคยมีความกตัญญูต่อผู้ใด แม้กระทั่งต่อชาติและสถาบันกษัตริย์ของคุณเอง การเคารพบุคคลผู้พึงเคารพ  คือคุณธรรม หาใช่การถูกกดขี่ด้วยความไม่เท่าเทียมกัน    การที่เราเทิดทูนและแสดงความนอบน้อม ต่อสถาบันกษัตริย์    มิใช่เป็นเพราะเราเป็นคนล้าหลัง 

แต่นี่คือวัฒนธรรมของเรา  เป็นวิธีแสดงความเคารพด้วยจิตใจอันเทิดทูนของเรา ไม่มีแอกอะไรอยู่บนหลังเรา  มีแต่ความสำนึกกตัญญูต่อสิ่งที่กษัตริย์ทำเพื่อพวกเรา หากการรักชาติ รักสถาบันกษัตริย์  เป็นเรื่องผิด

เราก็ไม่ขอเป็นคนถูกในสายตาของพวกคุณ เราคือผู้มีคุณธรรม  ที่จะไม่มีวันเนรคุณต่อชาติและสถาบันกษัตริย์

สันดานกา   จะสีขาวหรือสีดำ    อีกาก็คืออีกาที่ชอบกินสัตว์ที่ตายแล้ว คนจิตใจสูงส่ง  ย่อมไม่เกลือกกลั้วกับสิ่งโสมมสูทและภาษาที่ใช้   หาใช่เครื่องตัดสินว่าบุคคลเป็นผู้เจริญแล้ว คุณธรรมต่างหาก  ที่บ่งบอกว่าใครเป็นผู้เจริญอย่างแท้จริง

สีขาวจะกลมกลืนกับสีดำเข้มไม่ได้  ฉันใด คุณธรรม จะอยู่ร่วมกับความสามานย์ไม่ได้ ฉันนั้น

ลาก่อน BBC

อ.อัจฉราวดี  วงศ์สกล

24 พฤศจิกายน 2020

“Goodbye BBC”

We are not jealous of the person you honor.But we see through you – you feel extremely jealous to see Thai people love and hold the Monarchy at high esteem.

The way you express yourself trample our hearts.Do you know that the behaviors of Panusaya “Rung” and other protesters have badly hurt the whole nation?

Of course, you know. Otherwise you won’t give her such an honor. You openly support these people in their attempt to overthrow the Monarchy.We don’t know how your ambassador feels about this.

But we do know how we feel about you.

This woman must go to jail where she will learn the history of our nation,and the great benevolence of all our Kings.

That’s because she is beyond the teaching of anyone.

She demands legitimate rights but with dictator’s manner.

She harshly insults others.

She acts awfully and offensively towards the benefactors and those senior ones.

You can tell the world anything you want, but you can’t change us. It’s because our world is white but yours is black.

BBC is honorable, isn’t it?

Will you agree with the overthrowing of your benefactor?

Or in fact, you don’t understand the meaning of “gratitude”.

Or you never really have gratitude to anyone even to your own nation and your Monarchy.

Showing respect to a respectable person is an ethic, not an inequality.

We revere and express our wholehearted respect to our Monarchy because it’s our culture, not because we are uncivilized.

And that’s not our burden, but our gratitude towards our Kings.

If loving our nation and our Monarchy is wrong in your eyes, then we don’t want to be right.

It’s the ethic that we hold onto – we will never be ungrateful to our nation and our Monarchy.

A crow, either white or black, likes to eat dead animals.

A moral person will never associate with an awful one.

A suit and a language do not define a man as an honorable one.

It’s morality that determines a truly refined person.

White will never blend with black.

Likewise, morality will never mix with evil.

Goodbye BBC.

Master Acharavadee Wongsakon

24 November 2020

BBC honors the person who insults her own nation and the Monarchy as an inspirational woman! If loving our nation is wrong in your eyes, then we don’t want to be right.

We used to think that you are honorable, but now we know you favor wicked manners.

Master Acharavadee Wongsakon