ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพวงมาลารัชกาลที่ 6 พสกนิกรเฝ้าฯรับเสด็จแน่นสวนลุมฯ

2354

ภายหลังจากที่มีหมายกำหนดการ ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนิน ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี ในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 พ.ย. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ถูกเผยแพร่ผ่านราชกิจจานุเบกษานั้น

โดยบรรยากาศในวันนี้ พบว่าพสกนิกรต่างพร้อมใจกันไปเฝ้าฯ รับเสด็จ ที่สวนลุมพินีกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งก่อนหน้านี้นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว เชิญชวนประชาชนไปรับเสด็จ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักและภักดีที่มีต่อ ชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์

พอถึงช่วงเวลา 14.00 น. ประชาชนทั่วไปเมื่อทราบข่าวต่างพากันไปจับจองที่นั่งภายในสวนลุมพินี โดยพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองและสีชมพู และนำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชูขึ้นเหนือหัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งจุดคัดกรองไว้บริเวณฝั่งถนนวิทยุและถนนพระราม 4 รวมถึงจุดคัดกรองภายในสวนลุมพินี เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ต่อมาในเวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ที่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

และช่วง 20.00 น. ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จฯ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยพสกนิกรต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงพระดำเนินผ่านราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง“ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้องและโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีมาชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังได้ร่วมทูลเกล้าฯถวายสิ่งของ

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต