หมอภาคย์ห่วง อะไรๆดูเลยเถิด ต้องปลูกเมล็ดพันธุ์ดีให้ลูกหลาน สังคมจะอยู่สงบสุข

2356

จากที่วันนี้(13ส.ค.63) หมอภาคย์ พันเอก นายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน นายแพทย์ใหญ่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรีได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก โดยระบุถึงสังคม การอยู่ร่วม การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปกครองแบบประชาธิปไตย

การเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เศรษฐกิจ นโยบาย ระบบระบอบการปกครอง

แต่! ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไม่เจริญตาม

#ย่อมเป็นการยากที่จะเกิดความสงบสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

การตั้งอยู่บนสัมมาทิฏฐิ ให้มากกว่า ความถูกใจชอบใจ สังคมส่วนรวมถึงจะอยู่ได้อย่างสงบสุขและยั่งยืน ในทางตรงข้าม ถ้าตั้งต้นจากความถูกใจชอบใจ มีโอกาสเหมือนกันที่จะเอนเอียงตามความพึงพอใจ จนอาจหลุดกรอบของศีลธรรมอันดีงาม สังคมจะวนเวียนอยู่ในวงจรของความขัดแย้ง

จะทำยังไง?? ในเมื่ออะไรหลายๆอย่างดูเลยเถิดยากเกินแก้ไข จะใช้วิธีใด/กลยุทธใดโต้แย้งโจมตีเอาชัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่นนั้นแล้วจะได้ความสงบสุขความเจริญที่ยั่งยืนจริงหรือ? คำตอบคงคาดการไม่ยาก ตราบใดที่ผู้ชนะมาจากความคิดเห็นที่เต็มไปด้วยอัตตา ผู้แพ้ก็มีอัตตาความแค้นเคืองอยู่ในใจ

เราไม่อาจมั่นใจในระบบที่ตามความเห็นด้วยของคนหมู่มากได้อย่างเต็มที่ หากขาดพื้นฐานคือ ศีลธรรม คุณธรรม ความยับยั้งชั่งใจ ความเดือดร้อนวุ่นวายจะตามมาไม่จบสิ้น

เราไม่อาจเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในบัดดล แต่เราสามารถเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามให้จิตใจเราเอง และลูกหลานเราได้

เมื่อเมล็ดพันธุ์งอกงามขึ้น คนส่วนใหญ่มีคุณธรรม ศีลธรรม การยับยั้งชั่งใจ สังคมย่อมเจริญงอกงามและสงบสุขอย่างยั่งยืน และเมื่อถึงจุดนั้น #ประชาธิปไตยจึงจะสมบูรณ์อย่างแท้จริงในแบบธรรมาธิปไตย

ที่มา : เฟซบุ๊ก ภาคย์ โลหารชุน