ถาวรแถลงเอาผิดคนบงการม็อบ จี้นกม.-พรรคฯไหนหนุนปฏิรูปสถาบันให้ประกาศตัว

3268

จากที่วันนี้ (24 พ.ย.63) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายถาวร เสนเนียม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงจุดยืนเกี่ยวกับสถาบันฯ และการชุมนุมของม็อบราษฎรและนักศึกษานั้น

ทั้งนี้มองว่ามีความเชื่อมโยงกับนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ซึ่งตนในฐานะประชาชนคนไทย และนักการเมืองที่มีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมาไม่น้อยกว่า 800 ปีที่ทรงปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาชาติบ้านเมืองไว้ทุกยุคทุกสมัย กว่า 74 ปีของการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ 1 ใน 10 คำประกาศอุดมการณ์ของพรรคนั้นระบุไว้อย่างชัดเจน

“พรรคจะดำเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมายและเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญและเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังให้มีความนับถือและนิยมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

นอกจากนี้ นายถาวร ยังกล่าวอีกว่า ตนเองมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันฯ จึงต้องแสดงออกถึงหน้าที่และความจงรักภักดีในการปกป้องพิทักษ์รักษาไว้และคิดว่าคนไทยกว่าร้อยละ 90 ก็คิดไม่ต่างกัน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่คิดเหมือนกับผู้บงการ หรือผู้อยู่เบื้องหลังม็อบ ที่ผ่านมาม็อบที่ปรากฏต่อสาธารณะทุกครั้งมีจำนวนเพียงหลักหมื่นเท่านั้น โดยม็อบใช้ชื่อที่มีความหลากหลาย ยืนยันว่ามีกลุ่มเบื้องหลัง โดยใช้เด็กและเยาวชนเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมีเป้าหมายคือการล้มสถาบัน แต่เลี่ยงไปใช้คำว่าปฏิรูป

“ผู้บงการม็อบนักศึกษาใช้หลักคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถาบันฯ เพราะคิดว่าสถาบันฯ เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองกลุ่มตนเอง เหตุการณ์การชุมนุมของนักศึกษา มีความสอดคล้องกับการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายปิยบุตรและนายธนาธร ซึ่งทั้ง 2 คน ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ก็สามารถปลุกปั่นให้ผู้บริสุทธิ์และเยาวชนเกลียดชังสถาบันฯ ผ่าน Hate Speech และ Social Media”

อย่างไรก็ตามนายถาวร เสนอแนวทางออกของประเทศเพื่อหยุดยั้งภาวะที่จะนำไปสู่สงครามการเมืองให้กับทุกฝ่าย คือ 1.ผู้บงการทุกระดับชั้นที่ทำผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีตามหลักนิติรัฐนิติธรรม ส่วนผู้ชุมนุมที่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาชวนเชื่อควรได้รับการยกเว้น

และ2. นักการเมืองรวมทั้งพรรคการเมืองใดที่ต้องการปฏิรูปสถาบันฯ ให้ประกาศให้ชัดเจนต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ ซึ่งสำหรับตนเองนั้น ขอคัดค้านการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะอธิบายขยายความด้วยถ้อยคำความหมายแบบใดก็ตาม เพราะตนถือว่านั่นคือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ และก็ขอคัดค้านการทำรัฐประหาร อันจะนำไปสู่วงจรอุบาทว์ทางการเมืองเดิมด้วย

“รวมถึงการรัฐประหารนั้น จะทำให้สถาบันฯ ตกเป็นเป้าโจมตีของผู้ชุมนุมและต่างชาติ นอกจากนี้ควรมีการดำเนินการตรวจสอบทุจริตของรัฐบาล นักการเมืองและข้าราชการอย่างจริงจัง รวมถึงควรปฏิรูปนักการเมือง พรรคการเมือง ปฏิรูปประเทศให้เกิดความปรองดองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริง” นายถาวร กล่าว