ดร.อานนท์ ซัดกลับ “บรรยง” เปิดความจริง อุบายคณะราษฎร ปล้นพระราชทรัพย์ ของพระเจ้าแผ่นดิน

4312

เดือดได้อีก!! ดร.อานนท์ ตบหน้า “บรรยง” เปิดความจริง อุบาย “คณะราษฎร” ปล้นพระราชทรัพย์ ของพระเจ้าแผ่นดิน!!

จากกรณีที่ทางด้านของ นายบรรยง พงษ์พานิช ได้นำเสนอแนวคิดในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านเฟสบุ๊ค ให้ถอยทุกอย่างที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และองคาพยพได้ทำเกี่ยวกับสถาบันฯ กลับไปก่อนในหลวง ร.9 เสด็จสวรรคต เพราะมองว่าเป็น “จุดเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายพอรับได้”

ล่าสุดทางด้าของ “ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์” ได้โพสต์ถึงประเด็นของพระราชทานที่ดินให้แก่ วชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งเป็นการตอบโต้ทางด้านของ นายบรรยง โดยได้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณบรรยง พงษ์พานิชหรือคุณเตาก็เป็นกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยมาอย่างเนิ่นนาน
ย่อมได้รับทราบมาก่อนแล้วว่าวชิราวุธวิทยาลัยได้รับพระราชทานที่ดินอันมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทบนถนนราชดำริในซอยมหาดเล็กหลวง 1 2 และ 3
แม้กระทั่งชื่อซอยนั้นก็บ่งชัดเจนถึงความสัมพันธ์กับวชิราวุธวิทยาลัยคือซอยมหาดเล็กหลวงอันเป็นชื่อเดิมของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

คุณเตาออกมาพูดว่าให้ย้อนกลับไปเหมือนรัชกาลก่อน สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ควรจะมีอำนาจหรือไม่ควรเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นให้เหมือนกับรัชกาลก่อนจะเป็นการดีที่สุด
ถือว่ารู้รักชาติศาสน์กษัตริย์เป็นฉัตรชัยซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเตาอ้างว่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้สั่งสอนมาและตนเองมีความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่ง
หากเป็นเช่นนั้นจริงและคุณเตาได้คิดเช่นนั้นจริง
เหตุไฉนจึงไม่ปฏิเสธไม่รับพระราชทานที่ดินมูลค่าหลายแสนล้านดังกล่าวตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนและเหตุใดจึงมาพูดและชู 3 นิ้วในเวลานี้

และผมได้ทราบว่ากรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับประชาชนในซอยมหาดเล็กหลวง 1-3 และกำลังดำเนินการจัดสรรใหม่เพื่อให้เกิดรายได้แก่วชิราวุธวิทยาลัยเป็นมูลค่าสูงสุด
คำถามคือหากทุกอย่างยังจัดการด้วยวิธีการหรือระเบียบกฎหมายซึ่งย้อนกลับไปในรัชกาลก่อนแล้วนั้นไซร้ ที่ดินพระราชทานดังกล่าวย่อมไม่สามารถพระราชทานให้กับวชิราวุธวิทยาลัยได้เลย

ทั้งนี้เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งมีพระราชประสงค์ให้วชิราวุธวิทยาลัยมีที่ดินเป็นของตนเองเป็นจำนวนมากเพื่อให้เกิดรายได้ในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนได้ในราคาที่แสนจะถูกและมีเงินใช้สำหรับการดังกล่าว
การเป็นสุภาพบุรุษนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยนั้นควรทำเช่นนี้หรือไม่ เป็นการเอาแต่ได้แต่ฝ่ายเดียวมากเกินไปหรือไม่

หากไม่มีการออกพระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 2560 และ 2561 แล้ววชิราวุธวิทยาลัยจะได้รับพระราชทานที่ดินดังกล่าวได้อย่างไร
ในเมื่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยังคงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังไม่ตกภายในกรรมสิทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

การที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำตามพระราชพินัยกรรมของพระบรมราชบุรพการีได้สำเร็จนั้นก็เป็นด้วยมีการแก้กฎหมายดังกล่าว
คุณเตาจะได้ตระหนักหรือเปล่าว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนั้นถูกปล้นไปในสมัยที่คณะราษฎรโดยจอมพลแปลก พิบูลสงครามได้พยายามออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้น

ก่อนหน้านั้นมีการยืดเยื้อไม่ยอมให้ออกระเบียบดังกล่าวและทำให้คณะราษฎรจำนวนทั้งสิ้น 34 คนยักย้ายถ่ายเทที่ดินของพระมหากษัตริย์ไปเป็นของตนเองโดยซื้อไปในราคาถูกเป็นจำนวนมากจนถึงจะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ มีการอภิปรายในสภา ยกตัวอย่างเช่น ขุนนิรันดรชัยคนสนิทของจอมพลป พิบูลสงครามได้ซื้อที่ดินแปลงงามในราคาถูกแสนถูกจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จนทุกวันนี้ลูกหลานของตระกูลนิรันดรยังฟ้องแย่งชิงกันมรดกกันไม่จบสิ้น เพราะเป็นมรดกร้อน ใช้อุบายปล้นจากสถาบันพระมหากษัตริย์

นี่คือการปล้นพระราชทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดิน
และการที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลับคืนมาเป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ดังที่เป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นการคืนพระราชมรดกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้กลับมาเป็นของพระเจ้าแผ่นดินและพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ถัดไปในอนาคตสืบชั่วกัลปาวสานด้วยความชอบธรรม
การออกมาพูดแถลงว่าให้ทุกอย่างย้อนกลับไปเหมือนกับแผ่นดินก่อนนั้นโดยที่ตัวเองและโรงเรียนเก่าของตนเองได้รับผลประโยชน์ไปทั้งหมดแล้วนั้นเป็นการกระทำของคนกตัญญูรู้คุณหรือไม่

แล้วเหตุไฉนจึงไม่ปฏิเสธพระมหากรุณาธิคุณตั้งแต่เวลานั้นเป็นคำถามที่สาธุชนพึงจะถามได้
และในเมื่อสถานการณ์และเหตุการณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจะให้ย้อนกลับไปเหมือนเมื่อรัชกาลก่อนได้อย่างไร สถานการณ์เปลี่ยน ยุทธศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยน ยุทธวิธีก็ต้องเปลี่ยน เป็นผู้บริหารน่าจะต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว

OV ทั้งหลาย ท่านจงไปสอบถามคุณเตากันเอาเองเถิดว่า ที่สอนว่า รู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นฉัตรชัย สอนกันมาอย่างนี้จริงหรือไม่?