ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯเยี่ยมราษฎรชาวอยุธยา ทรงพระอักษรมอบให้ “น้ำใจและจิตใจของชาวไทยเป็นเลิศ”

1633

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2563 นั้น

กระทั่งใน 19.19 น. ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินจากประตูศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมาปักหลักจับจองพื้นที่บริเวณหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า

ทั้งนี้ วังช้างอยุธยา แล แพนียด ได้นำช้างจำนวน 10 เชือกแต่งชุดคชาภรณ์สีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในครั้งนี้ด้วย ซึ่งช้างทั้ง 10 เชือกนี้ผ่านการฝึกเพื่อถวายงานรับใช้ และเคยร่วมถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มาแล้ว

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่าน ราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้อง ต่างพร้อมใจ โบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะ ระหว่างทรงพระดำเนิน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงซับพระเสโทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่อง

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรตลอดเส้นทางทรงพระดำเนิน นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์โดยไม่ทรงถือพระองค์ และพระราชทานลายพระราชหัตถ์ ความว่า “ทำในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ถูก เพื่อความสุข มั่นคง ของส่วนรวม” และ “น้ำใจและจิตใจของชาวไทยเป็นเลิศ เราต้องรักษาความดี ความเมตตา ความรัก และความซื่อตรงต่อชาติบ้านเมือง และพี่น้องร่วมชาติ เห็นใจกัน ทำในสิ่งที่ดี มีน้ำใจต่อกัน”

นอกจากนี้ พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยบนพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่ราษฎร เพื่อเชิญกลับไปเป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย