ม.จ.จุลเจิมเผยพระราชทานโฉนดที่ดิน2มหาลัย ชี้ความจริงกระจ่างแล้วเลิกลือมั่วๆ

5489

จากที่วันนี้(21พ.ย.63) พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่  ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มีพระเมตตากับประชาชนอีกครั้ง และจะมีต่อไปในการช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ #พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณา #พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย

บริเวณถนนราชวิถี เขตดุสิต ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยสองแห่ง ประกอบด้วย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนของชาติ เพราะฉะนั้น…“ข่าวลือ…ข่าวเล่าอ้างว่า ด้านลบ” ควรจบกันได้แล้วครับ ที่สำคัญ… คณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต

พึงสำเหนียกตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้เป็นที่ยิ่ง ด้วยความจงรักภักดีเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ให้เป็นที่เทิดทูนของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้ เลิกชูสามนิ้วกันได้แล้วครับ ความจริงได้กระจ่างออกมาแล้ว เลือกทางเดินกันเองนะครับ ว่าใครทำเพื่อตัวเอง หรือทำเพื่อประโยชน์ให้กับประเทศชาติ อันเป็นที่รักของเรา

ที่มา : เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล